Bekijk het jaardocument 2023 ‘Samen naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’

In het jaardocument 2023 ‘Samen naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’ kun je lezen en bekijken hoe we ons in 2023 samen hebben voorbereid op de toekomst van de zorg. Ook hebben we de koers met de beloftes goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een duurzaam gezonde organisatie samen verder vormgegeven. Ieder vanuit zijn eigen functie, maar allen met betrokkenheid en hart voor de cliënt. Dat verdient een pluim.

Korte verhalen en filmpjes

Het digitale jaardocument geeft met korte verhalen, foto’s en filmpjes een overzicht van 2023. Verhalen van medewerkers, cliënten en verwanten over wonen, dagbesteding en over hoe we de zorg blijven verbeteren. Ook vertellen we hoe we gewerkt hebben aan een duurzaam gezonde organisatie. Natuurlijk ontbreken de cijfers niet.

Uitgebreide informatie op de website

In het jaardocument en op de webpagina jaarverslag en rapporten, staan links naar verslagen over 2023:

  • het Kwaliteitsrapport Gehandicaptenzorg 2023 en een samenvatting voor cliënten
  • het Financieel jaardocument 2023
  • webpagina’s over hoe we aan een duurzaam gezonde organisatie hebben gewerkt
  • het WOK-jaaroverzicht 2023 (wetenschappelijk onderzoek)
  • Jaarverslag centrale cliëntenraad 2023
  • Jaarverslag centrale ondernemingsraad 2023.