Blog Roeland Brouns: Hoe houden we zorgvastgoed toekomstbestendig, flexibel én betaalbaar?

Het werken met een standaard huisvestingsconcept is niet nieuw. Dat doen we bij ’s Heeren Loo al jaren. Want: niet steeds opnieuw het wiel uitvinden en een grote mate van flexibiliteit. Maar meer dan ooit verdient dit onderwerp de aandacht, want de betaalbaarheid van zorgvastgoed staat enorm onder druk. Hoe kunnen we zonder de flexibiliteit in onze portefeuille te verliezen toch een slag maken in de het creëren van de meest betaalbare en efficiënte oplossing?

Het zal je niet ontgaan zijn dat de vergoeding die zorgorganisaties in de langdurige zorg voor huisvesting krijgen, de NHC, niet meer uit kan. Dat heeft te maken met gestegen bouwkosten, verlaging van de NHC-vergoeding en hogere rentelasten. Dat zorgt voor een spanningsveld: je wilt de huisvesting toekomstbestendig, zo flexibel mogelijk en dus voor meerdere doelgroepen geschikt houden, maar dat kost ook geld. Je zult dus ergens keuzes moeten maken.

Ik zie de oplossing in het scherp krijgen van wat echt nodig is. Niet alleen vanuit clientperspectief, maar ook vanuit de zorgondersteuning. Dat vraagt nog beter dan ooit vooruitkijken. We bouwen immers voor de langere termijn. Als je heel goed inzicht hebt in hoe de ontwikkeling van doelgroepen eruitziet, is het aanvaardbaar om terug te schakelen in flexibiliteit. Dat klinkt misschien logisch maar het is tot nu toe heel lastig gebleken. Maar het is wel essentieel. Alleen dan is het verantwoord om verschillende concepten voor verschillende doelgroepen te ontwikkelen. Absolute voorwaarde hierin is wel dat je blijft standaardiseren. Dat is bewezen het goedkoopst én omdat je op die manier gemakkelijk een koppeling kunt maken met modulair en prefab bouwen.

Een mooie ontwikkeling vind ik dat we als collega zorgorganisaties steeds vaker de standaard concepten met elkaar delen en tegen elkaar aanhouden. Als er kleine verschillen zijn, trek het dan gelijk. Op die manier kunnen we het volume vergroten waardoor we voordeel kunnen behalen. Mijn oproep is dan ook aan alle collega’s uit de langdurige zorg: laten we de krachten (blijven) bundelen!

Roeland Brouns, directeur Vastgoed

Gerelateerde items