Blog Roeland Brouns: Hoe kunnen we beweging in de bouwwereld stimuleren?

Wat ik al veel eerder had verwacht, begint nu pas echt op gang te komen: een beweging in de bouwwereld naar andere, slimmere manieren van bouwen. De traditionele manier van werken in de bouw staat onder druk. Ook wij als ’s Heeren Loo voelen de urgentie voor verandering. Want om goede, duurzame, flexibele en betaalbare huisvesting te blijven bieden aan onze cliënten is het hard nodig dat er iets verandert. Maar hoe kunnen we die beweging in de bouwwereld stimuleren?

Om antwoord te geven op die vraag neem ik je eerst mee in de noodzaak. De wereld verandert snel. Sneller dan de gebouwen die we realiseren. Dat vraagt om flexibiliteit: gebouwen moeten eenvoudig om te bouwen zijn voor andere doeleinden of doelgroepen. Daarnaast hebben we te maken met een enorme bouwprijzenontwikkeling en personeelstekorten in de bouw. Er is geen perspectief dat dat makkelijk verandert. De oplossing zit niet in kleiner bouwen of goedkopere materialen. Dan heb je over een paar jaar weer problemen.

Ook met het oog op de klimaatdoelstelling moet er sneller wat veranderen. We weten met elkaar dat de bouw verantwoordelijk is voor een substantieel deel van de CO2-uitstoot. Door het bouwproces efficiënter en slimmer in te richten kan die uitstoot verminderen. Daar hoort ook circulair bouwen bij. Alles wat we gebruiken voor een gebouw moet weer opnieuw te gebruiken zijn.

Een ontwikkeling die mij zelf erg aanspreekt is wat Hennes de Ridder zo treffend ‘de LEGOlisering van de bouw’ heeft genoemd: het industrieel vervaardigen van ‘bouwstenen’. Daarmee ben je minder afhankelijk van weersomstandigheden en kun je met minder personeel meer produceren, zijn er minder faalkosten, hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden, is er ruimte voor flexibiliteit en kan de CO2-uitstoot verminderd worden. Het is in mijn ogen een belangrijke ontwikkeling in een andere manier van werken binnen de bouw.

Om terug te komen op mijn eerdere vraag over hoe we beweging in de bouwwereld kunnen stimuleren: als opdrachtgever hebben we een belangrijke rol in het formuleren van de opdracht aan de bouwwereld en daarmee in het aanjagen van noodzakelijke veranderingen in de bouwketen. We moeten ruimte geven om het anders te doen, om te experimenteren, samenwerkingen aan te gaan en kennis uit te wisselen. Als wij namelijk dezelfde vraag blijven stellen aan onze bouwpartners, blijven we in stand houden wat we juist willen veranderen met elkaar. Laten we op zoek gaan naar de gedeelde belangen. Misschien kunnen we daarmee een andere betekenis geven aan de gevleugelde uitspraak van Van Kooten en de Bie: “Samen voor ons eigen”.

Roeland Brouns, directeur Vastgoed 's Heeren Loo

Gerelateerde items