Blog Roeland Brouns: Verduurzaming breder dan alleen harde CO2-uitstootcijfers

Toen ik onlangs de jaarlijkse duurzaamheid ontmoetingsdag van ’s Heeren Loo bezocht, overviel mij een gevoel van trots. Trots op hoe we als organisatie volop bezig zijn met verduurzaming in de volle breedte van ons programma duurzaam ondernemen. En trots op hoe we vanuit Vastgoed de duurzaamheidsopgave oppakken. Zo zitten we op koers met onze routekaart naar 55% CO2-reductie zorgvastgoed in 2030: inmiddels hebben we een reductie van 34% gerealiseerd ten opzichte van het referentiejaar 2018. Maar verduurzaming is breder dan alleen de harde CO2-uitstootcijfers.

Onderdeel van de Green Deal Duurzame Zorg is het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid bevordert. Minder concreet dan de CO2-reductie, maar zeker niet minder belangrijk. Eén van de manieren waarop wij aan dit thema werken is de groenvisie die we in samenwerking met Nature For Health ontwikkelen. Vragen die daarin beantwoord worden zijn: Hoe kunnen we het groen op onze woonzorgparken nog beter gebruiken om het welzijn van cliënten en medewerkers te vergroten? Hoe sluiten we daarmee aan op de maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaat, biodiversiteit, waterbeheer en sociale cohesie. En wat betekent dit vervolgens voor de manier waarop we het groen beheren? De groenvisie gaat ons weer een stapje verder helpen in het creëren van een optimale leefomgeving.

Juist omdat de gezondheidsbevorderende leefomgeving een veel minder concreet Green Deal thema is, zijn we voornemens een kennis-& inspiratiemiddag voor zorgvastgoedprofessionals te organiseren. Doel van de middag is met elkaar uit te wisselen en ons te laten inspireren op welke manier gewerkt wordt aan dit thema en welke inzichten er al zijn. Wil je erbij zijn? Laat het alvast weten!

Oh en nog even terugkomend op de CO2-reductie: de optimistische cijfers zijn geen reden om achterover te leunen, we moeten kritisch blijven! De laatste procenten zijn altijd moeilijker dan de eerste. Het blijft een enorme uitdaging om het doel te halen, zeker in het licht van de niet toereikende NHC.

Roeland Brouns, directeur Vastgoed 's Heeren Loo