Blog Roeland Brouns: Verhuurders, verlaag de huurverhoging voor maatschappelijk vastgoed

Help ons de huisvesting die wij huren betaalbaar te houden! Die oproep doen wij aan verhuurders van wie wij woningen voor onze cliënten, locaties voor dagbesteding en kantoorruimte huren. Waarom wij die oproep doen? Omdat wij als zorgorganisaties hard geraakt worden door de fikse huurverhoging die onlangs doorgevoerd is.

Bij ’s Heeren Loo zetten wij ons dagelijks in om mensen met een (verstandelijke) beperking een zo goed mogelijk leven te laten leiden. Goede en passende huisvesting speelt daarin een belangrijke rol. Per cliënt ontvangen wij vanuit de Wlz een vergoeding voor huisvesting: de NHC (normatieve huisvestingscomponent). Jaarlijks wordt de NHC met 2,5% geïndexeerd. De huurprijzen zijn dit jaar echter met veel meer dan 2,5% gestegen. Dit betekent dat zorgorganisaties fiks meer kwijt zijn aan het huren van zorgvastgoed zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.

Contractueel gezien staan de verhuurders volledig in hun recht: zij mogen de huren boven de liberalisatiegrens verhogen aan de hand van de consumentenprijsindex van het CBS, de belangrijkste maatstaf voor de inflatie. Met name door de torenhoge energieprijzen is de inflatie momenteel erg hoog wat betekent dat de huurverhoging dit jaar veel hoger is. Diezelfde hoge energieprijzen krijgen we als organisatie bovendien ook zelf voor de kiezen: wij betalen als huurder de energierekening. Daarnaast is door de overheid al aangekondigd dat het tarief voor de NHC per 1 januari 2024 met ongeveer 7% verlaagd zal worden. Voor zorgorganisaties betekent dit een driedubbele klap: hogere huurprijzen, een verlaging van de NHC en hoge energieprijzen.

Daarom doe ik een beroep op het maatschappelijke hart van verhuurders. Ik hoop van harte dat ze de noodzaak inzien om de huurverhoging voor maatschappelijk vastgoed te matigen. Zodat wij ons als zorgorganisaties kunnen richten op waar het echt om draait: het ondersteunen van de mensen die ons nodig hebben.

Roeland Brouns, directeur Vastgoed 's Heeren Loo

Gerelateerde items