Blog Roeland Brouns: Wat zijn de uitdagingen bij het verduurzamen van ons vastgoed?

Net als andere zorgorganisaties werken wij hard aan het verduurzamen van onze vastgoedportefeuille. Thema’s waarop we dat doen zijn: circulair bouwen, de gezonde leef- en werkomgeving bevorderen en door de CO2-uitstoot van onze gebouwen te reduceren. Vorige week vertelde ik op de IVVD Zorgvastgoeddag hoe wij de CO2-reductie aanpakken en welke inzichten het ons bracht. Ik deel ze graag ook hier in deze blog.

In onze “Routekaart CO2-reductie vastgoedportefeuille” hebben we een aantal jaar geleden bepaald via welke weg we de CO2-uitstoot kunnen halveren. Het uitvoeren van die routekaart zou moeten leiden tot 55% minder CO2-uitstoot in 2030. De onderdelen van die routekaart zijn: het investeringsprogramma met daarin nieuwbouw volgens BENG en renovatie, energiebesparende maatregelen uit de EML toepassen bij de bestaande portefeuille, “energieslurpers” verduurzamen of afstoten en de grotere huurpanden waarvan wij hoofdgebruiker zijn verduurzamen.

Inmiddels zijn we een paar jaar “onderweg” en weten we dat we op de goede weg zitten: door een veel betere databeheersing en monitoring kunnen we de werkelijke CO2-uitstoot meten en zien we dat we tot nu toe een vijfde van ons doel hebben behaald voor 2030. Ook weten we dat we de weg die nog voor ons ligt niet zonder hobbels is. De wereld is continu in beweging en dat vraagt ook om continu aanpassen en meebewegen om op de juiste koers te blijven. Hoe gaan we om met de torenhoge bouwprijzen en leveringsproblemen? Hoe haken we aan op de Regionale Energiestrategie? Houdt de financiering stand? Wat betekent veranderende wet- en regelgeving voor onze route? Maar ook: hoe zorgen we voor bewustwording en gedrag van onze bewoners en medewerkers?

Dat laatste is en blijft een belangrijk inzicht: met alleen technische aanpassingen ben je er nog niet. Het gaat (juist) ook om het gedrag van mensen die gebruik maken van de gebouwen en faciliteiten. Het is dus nodig dat de hele organisatie duurzaamheid omarmt en ademt. Gelukkig is duurzaamheid binnen ’s Heeren Loo stevig verankerd. In 2020 behaalden we het bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorg. In de Deal Duurzaam ondernemen staat aan welke onderwerpen ’s Heeren Loo de komende jaren extra aandacht geeft. Alle onderdelen binnen onze organisatie hebben zich daaraan gecommitteerd. Alleen samen kunnen we een serieuze bijdrage leveren aan de houdbare samenleving voor deze en toekomstige generaties.

Roeland Brouns, directeur Vastgoed ’s Heeren Loo

Gerelateerde items