Boris in Beau en de Volkskrant

Op zaterdag 12 oktober stond een uitgebreid artikel in de weekendbijlage van de Volkskrant over de zoektocht van de ouders van de verstandelijk gehandicapte Boris naar een geschikte woning voor hun zoon. De vader van Boris, journalist Laurens Verhagen, schreef het verhaal met veel gevoel op en gaf op woensdagavond 16 oktober in het programma Beau op RTL 4 een toelichting. In de uitzending kwam ook de rol van ’s Heeren Loo aan de orde. Boris woonde enkele maanden in één van onze woningen op het woonzorgpark Ermelo.

Het verhaal van de zoektocht van de ouders van Boris is aangrijpend. Het beschrijft de zoektocht naar wat er met je kind aan de hand is, de zorgen die je als gevolg daarvan hebt en de brandende vraag hoe je kind zich moet redden als je er zelf niet meer bent. Dat is een ingewikkeld proces waar veel emotie bij vrijkomt. Vooral ook het moeilijke besluit om de zorg voor je kind uit handen te geven wordt indringend gedeeld. Voor ons is dit een herkenbaar vraagstuk, we weten dat veel ouders ermee te maken hebben. 

Met spijt in ons hart moeten wij erkennen dat Boris door een samenloop van omstandigheden in een omgeving terecht is gekomen die geen recht deed aan een goede opvang. Een recent gewijzigde samenstelling van het team, een geplande verbouwing en verhuizing en een nieuwe samenstelling van de woongroep, maakten dat de situatie niet positief heeft uitgepakt voor Boris en zijn ouders. Ook de communicatie hierover had beter gekund. Deze verbeterpunten zijn destijds door ons onderkend en we hebben hiervoor excuses aangeboden aan alle betrokkenen. 

Daarmee konden we echter de onvrede die bij de ouders was ontstaan, niet wegnemen. Dit leidde bij de ouders tot het besluit om hun zoon bij een andere zorgaanbieder onder te brengen. Boris heeft inmiddels een plek gevonden waar hij en zijn ouders gelukkig mee zijn. 

Wij hebben inmiddels natuurlijk de kritische kanttekeningen van Laurens ter harte genomen. Bij deze evaluatie hebben we meteen een aantal eigen waarnemingen meegewogen. We herkennen immers niet álle waarnemingen van de vader. 

Het neemt niet weg dat ouders/verwanten die niet tevreden zijn, vaak zeer goede signalen afgeven die helpen om ons werk nóg beter te doen. Zo leren wij elke dag weer. Intussen gaat er in onze praktijk natuurlijk ook heel veel goed. Dagelijks leveren wij zorg aan zo’n 16.000 cliënten. Thuis, bij gezinshuisouders, op kleinschalige wooncomplexen of in een beschermde omgeving. Het gaat veelal om mensen met ernstige (gedrags-)problematiek en met complexe zorgvragen. We proberen hen elke dag weer goed te ondersteunen met wat een ieder nodig heeft. Wij zijn dan ook trots op onze medewerkers die zich elke dag voor onze cliënten en verwanten inzetten. 

Namens de Raad van Bestuur, 

Jan Fidder, voorzitter

Gerelateerde items

Terug naar boven