Brochures ‘Wie betaalt wat?’ 2024 geven duidelijkheid over vergoedingen

Heb je een indicatie of beschikking? Dan betaalt de Wlz of de Jeugdwet het grootste deel van onze zorg aan jou. Maar sommige diensten betaal je zelf. 

De kosten voor die extra ondersteuning vind je in de brochures ‘Wie betaalt wat?’ op onze website.

Er zijn 3 brochures:

  • Wie betaalt wat? 2024 Wlz-ZIN
  • Wie betaalt wat? 2023 Wlz-PGB (alleen digitaal)
  • Wie betaalt wat? 2023 Jeugdwet

Heb je een wens die niet in een van deze brochures staat? Laat het ons weten, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Wmo

Cliënten die we ondersteunen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen de extra diensten ook afnemen, tegen dezelfde tarieven. Wat voor hen van toepassing is, hangt af van de gemaakte afspraken met de gemeente.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met de persoonlijk begeleider van je verwant.