Campagne Zorg voor Energie: met elkaar energie en kosten besparen

De zorgsector gebruikt veel energie. “We doen al veel aan het vergroenen en besparen van energie, maar er is nog een mooi besparingspotentieel voor ons weggelegd. Daar zetten we ons graag voor in en het past bij onze belofte om duurzame zorg te leveren”, zegt Ernst Klunder, voorzitter Raad van Bestuur. Daarom doet ’s Heeren Loo samen met ruim 220 zorgaanbieders mee met de campagneweek Zorg voor Energie van 9 t/m 13 oktober om energieverspilling tegen te gaan en kosten te besparen.

Draagvlak en betrokkenheid van alle medewerkers

’s Heeren Loo werkt al geruime tijd aan het verduurzamen van gebouwen en het verminderen van de CO2-uitstoot. Om écht een verschil te kunnen maken is draagvlak en betrokkenheid van álle medewerkers van groot belang, zowel op de locaties in de regio als binnen de verschillende concernonderdelen op het hoofdkantoor in Amersfoort. Tijdens de campagneweek vragen wij iedereen, en als mogelijk ook samen met de cliënten, op een positieve en speelse manier te letten op het energieverbruik binnen ’s Heeren Loo. Met als doel een lagere energierekening en natuurlijk een bijdrage aan een beter milieu.

Bespaartips voor op de werkvloer en thuis

Met de campagne zetten wij met handige bespaartips medewerkers en cliënten aan tot verduurzaming op de werkvloer én zo mogelijk ook thuis. We kunnen op een simpele manier vaak veel meer bijdragen dan we zelf soms beseffen. Daarnaast informeren we de locaties maandelijks over hun energieverbruik zodat we bijtijds kunnen bijsturen en onze bespaarambitie voor 2030 kunnen behalen.

Over de campagne Zorg voor Energie

De campagne Zorg voor Energie, georganiseerd door Milieu Platform Zorgsector (MPZ), wil verduurzaming van organisaties in de zorg versnellen, samen met het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg en de zorgbranches ActiZ, de Nederlandse ggz, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.

Foto: Rechts Ernst Klunder voorzitter Raad van Bestuur. Links Jan Peter Niezink, programmamanager Duurzaam Ondernemen.