Christiaan behaalt diploma tot Grafisch Vakman

Christiaan behaalt diploma tot Grafisch Vakman

Voor jongeren die van het voortgezet speciaal onderwijs komen, is het lastig om uitdagend werk te vinden. Vaak wordt het werk in een supermarkt of in de groenvoorziening. Bij de Papierwinkel op Groot Schuylenburg in Apeldoorn is het nu mogelijk om opgeleid te worden tot Graficus. Christiaan Simonetti is de eerste student die geslaagd is voor deze opleiding!

Aankomend Grafisch Vakman

In 2016 is de Papierwinkel ’s Heeren Loo in samenwerking met VSO Daniël de Brouwerschool gestart met de GOC-opleiding Aankomend Grafisch Vakman. Christiaan Simonetti, leerling van de Daniël de Brouwerschool, had de wens om door te leren na zijn VSO. Hij wilde een vak leren op het gebied van zijn passie, de grafische sector. De Copyshop, onderdeel van de Papierwinkel, bood hem deze kans.

Eerst in de vorm van een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL): één dag in de week theorie op school, vier dagen in de week praktijk bij de Copyshop. Het laatste jaar was Christiaan 5 dagen in de week aan het werk binnen de Copyshop. Daar heeft hij zijn praktijkexamens en theorie-examens met goed resultaat afgerond.

Christiaan Simonetti kreeg vrijdag 15 december zijn diploma. Zijn ouders, broers, schoonzussen, leerkrachten van school, begeleiders van zijn woning, alle cliëntmedewerkers, alle begeleiders (ook degenen die vrij waren) waren getuige van deze feestelijke diploma-uitreiking.

Er was ook nog een extra verrassing voor Christiaan. Drukkerij Dijkgraaf, een regulier bedrijf, biedt Christiaan in januari een stageplek aan. En als dat van beide kanten goed bevalt, een baan voor een aantal uur. Toen Christiaan en zijn ouders dit vrijdag hoorden, vielen ze elkaar huilend van geluk in de armen. Ze hadden nooit durven dromen dat Christiaan zo'n kans zou krijgen.

We zijn zo ontzettend trots op Christiaan, die zo hard gewerkt heeft en daarmee beloond wordt met de kansen die Drukkerij Dijkgraaf hem nu geeft. Dit is waar we ons voor inspannen: het mogelijk maken van het leren en ontwikkelen voor iedereen op zijn eigen niveau.

Gerelateerde items

Terug naar boven