Congres 30 maart - Over Grenzen

Hoe ziet de gehandicaptenzorg er over 10 jaar uit? Dat is een spannende vraag nu het zo vaak gaat over de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Hoe transformeren we de gehandicaptenzorg naar een wereld van aandacht voor procedures naar meer aandacht voor mensen? Praat mee tijdens het congres ‘Over grenzen – Naar een nieuwe wereld van de gehandicaptenzorg’.

Op 30 maart leggen we in Bussum in één middag samen de basis voor een nieuwe toekomst. Jan Fidder, raad van bestuur ’s Heeren Loo, "De maatschappij en daarmee de rol van de gehandicaptenzorg, verandert. Die verandering moeten we samen met alle betrokkenen vorm gaan geven." Sprekers als Erik Dannenberg, Michiel Geschiere, Aad de Groot, Otwin van Dijk en Illya Soffer laten ons over grenzen kijken.

Denk en doe ook met ons mee tijdens het congres ‘Over grenzen’. Het congres is voor beslissers en beïnvloeders in de gehandicaptenzorg, zoals overheid, gemeenten, zorgkantoren, zorgorganisaties, belangenorganisaties voor cliënten, ervaringsdeskundigen en verwanten.