Dashboard coronamaatregelen: altijd een actueel overzicht

Stap voor stap bouwen we bij ’s Heeren Loo de coronamaatregelen af. Wat is mogelijk en wat nog niet? Dit zie je vanaf nu in het dashboard coronamaatregelen. Met behulp van het dashboard vind je gemakkelijk en snel het onderwerp waar jij naar op zoek bent. Zo weet je altijd wat de actuele mogelijkheden en maatregelen zijn.

In het overzichtelijke dashboard zijn diverse onderwerpen te vinden. Denk aan dagbesteding, logeren, op bezoek gaan, sporten en nog veel meer.

Afweging maatregelen

Het afbouwen van de coronamaatregelen doen we aan de hand van de regionale situatie en op basis van de besmettingsdriehoek. Daarin kijken we naar de verhouding tussen infectierisico, psychosociaal welzijn en uitvoerbaarheid van de maatregelen. We gebruiken de driehoek om een goede afweging te maken of de afbouw van een maatregel passend is voor de regionale situatie.

Individuele afweging

Naast de algemene maatregelen kan ook nog steeds een individuele afweging gemaakt worden in samenspraak met de arts, gedragswetenschapper, persoonlijk begeleider, verwant en cliënt. Een lokale besmetting kan op lokaal niveau tot aanpassingen van de maatregelen leiden.

Risiconiveaus

Het dashboard coronamaatregelen vervangt het ‘schema risiconiveaus’, waar tot nu toe het overzicht van de coronamaatregelen in te vinden was. Het schema is sinds 11 mei 2021 niet meer in gebruik.

Uiteraard blijven ook de landelijke basisregels van kracht.

Gerelateerde items

Terug naar boven