De kracht van metaforen

Kracht van metaforen

Door: Christien van 't Hof

Je wortels zijn kort waardoor het soms moeilijk is om je staande te houden bij slecht weer. Deze boommetafoor komt in me op als ik in gesprek ben met een jonge vrouw met hechtingsproblematiek. Metaforen spelen een grote rol in mijn werk als therapeut voor jongeren en adolescenten met een lichte verstandelijke beperking. Kwetsbare mensen die hard werken om mee te komen in de maatschappij. En ze hebben mijn hart gestolen!

Waarom metaforen?

In een gesprek met cliënten ontstaan altijd metaforen, we krijgen ze als het ware cadeau tijdens het therapieproces. De volgende metaforen gebruiken we immers allemaal wel eens om een situatie te schetsen. Je staat op een splitsing en kan twee wegen kiezen. Je zult een brug moeten bouwen om deze kloof te overbruggen. Je begint uit je jas te groeien maar durft nog geen nieuwe te kopen. Misschien gebruik je zelf ook mooie metaforen? Laat het ons weten in een reactie!Metaforen maken het voor cliënten makkelijker om hun gedachten onder woorden te brengen. Voor hen is het concreet vertalen van ideeën, gedachten en emoties niet altijd vanzelfsprekend. Het denk- en voelproces komen aan de hand van metaforen weer op gang. Doordat ik de verbeeldingskracht stimuleer, maak ik het de cliënt makkelijker om te voelen en na te denken over een situatie.Metaforen scheppen ook een prettige afstand. Zwaarte of pijn die verstopt zit in een metafoor lijkt beter te dragen of gedoseerd verwerkt te kunnen worden. In de therapie kunnen we dan makkelijker praten over een trauma, probleem of bepaald gedrag. Met behulp van de metafoor werken we aan oplossingen, verwerking of acceptatie. Door deze positieve ervaringen ben ik voor veel cliënten beeldverhalen gaan schrijven met metaforen. Deze ordenen het proces en leiden tot een tastbaar resultaat: een therapeutisch verhaal waarin de situatie, het gedrag en de oplossingen zijn verwerkt.

Serie therapieboekjes

We hebben een serie therapieboekjes gemaakt over verschillende onderwerpen: hechtingsproblematiek, vechtscheiding en over hulpverlening zelf. Je kunt de boekjes downloaden:

Leiliane als inspiratiebron

Vanuit het expertisecentrum Advisium, onderdeel van 's Heeren Loo, willen we deze kennis en ervaring delen met onze cliënten, ouders en collega's in het veld. Daarom geven we een serie therapeutische boekjes uit waarmee we de kracht van metaforen en beeldverhalen laten zien. De boekjes zijn therapeutische verhalen voor cliënten maar kunnen ook gebruikt worden als psycho-educatie voor ouders en begeleiders. Aan mij was de eer om de eerste twee boekjes te schrijven voor de serie. Ik ben dan ook trots presenteer op het tweede deel: 'De boom met de korte wortels'. Dit boekje behandelt hechtingsproblematiek.Veel dank ben ik verschuldigd aan Leiliane. Zij gaf mij de inspiratie voor dit verhaal.

Gerelateerde items

Terug naar boven