De Meerwaarde: onderwijs en zorg bundelen krachten in Apeldoorn

In het nieuwe schooljaar start een nieuw initiatief op zorgpark Groot Schuylenburg van ’s Heeren Loo in Apeldoorn: De Meerwaarde. Dit project biedt een passend onderwijs- en zorgarrangement voor een speciale jonge doelgroep. Uit ervaring blijkt dat het speciaal basisonderwijs in Apeldoorn voor sommige kinderen met een verstandelijke beperking niet voldoet. Als gevolg ontbreekt het deze groep aan een passende onderwijsvorm en gaan zij niet naar school.

Krachten bundelen

Daarom hebben speciaal onderwijsscholen De Zonnehoek en Het Kroonpad de krachten gebundeld met 's Heeren Loo, De Passerel en het Samenwerkingsverband Apeldoorn. Ook de gemeente Apeldoorn is betrokken en draagt het project een warm hart toe.

Een meerwaarde voor kinderen

Initiatief De Meerwaarde biedt een onderwijs- en zorgarrangement voor kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar met een verstandelijke beperking én moeilijk verstaanbaar gedrag. Zij hebben baat bij intensieve begeleiding, ook in het onderwijs. De Meerwaarde start in september 2019 aan de Regenboogbrink 6 op Groot Schuylenburg. Centraal in dit nieuwe onderwijs-zorgarrangement staan de behoeftes van de leerling in een omgeving van maximale duidelijkheid, ontwikkeling en veiligheid. Waar mogelijk stromen kinderen uiteindelijk terug naar het ‘reguliere’ speciaal onderwijs.

Samen sterk in kennis en expertise

Een nieuw op te zetten team, samengesteld vanuit onderwijs en zorg, biedt straks integrale ondersteuning in methodiek, werkwijze en verslaglegging. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van de Triple-C methodiek in het onderwijs. Het team ontvangt speciale scholing en teambuilding, zodat teamleden optimaal samenwerken en expertise met elkaar delen. Binnenkort verschijnen de vacatures voor het nieuw te vormen team.

Hoe nu verder?

Er is al veel vooronderzoek gedaan. De doelgroep is verkend en er zijn soortgelijke projecten bezocht in Arnhem en Ede. De positieve uitkomsten van het vooronderzoek vormde de basis voor een definitieve ‘go’ van De Meerwaarde in Apeldoorn. De komende periode staat in het teken van verdere verkenning, oriënterende gesprekken en werving in de aanloop naar het nieuwe schooljaar. Dan start De Meerwaarde. Voor de doelgroep zijn toelatingscriteria opgesteld en binnen de gemeente Apeldoorn wordt goed gekeken voor welke kinderen De Meerwaarde uitkomst biedt.

Gerelateerde items

Terug naar boven