De Noorderbrug en ’s Heeren Loo verkennen mogelijkheden voor vergaande samenwerking

's Heeren Loo en De Noorderbrug verkennen mogelijkheden voor vergaande samenwerking

De raden van bestuur van zorgorganisaties De Noorderbrug en ’s Heeren Loo hebben deze week besloten tot een verkenning van een vergaande samenwerking. De komende maanden onderzoeken zij of er voldoende aanknopingspunten zijn voor een overname van De Noorderbrug door ’s Heeren Loo.

De Noorderbrug, met het hoofdkantoor in Groningen en vestigingen verspreid over zes provincies, kent al enige tijd problemen. De Noorderburg is gespecialiseerd in de behandeling, begeleiding en verzorging van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en mensen met doofheid. Vorig jaar was er nog sprake van een financieel tekort, maar op dit moment schrijft de organisatie weer zwarte cijfers. Het interim-bestuur van De Noorderbrug ziet echter een overname door een grote zorgpartner op de lange termijn als de beste oplossing. Om de kwaliteit van zorg voor de 1600 cliënten en de werkgelegenheid van de circa 800 medewerkers te kunnen garanderen is daarom vanaf mei gezocht naar een geschikte overnamekandidaat. Uit de drie partijen die hebben gereageerd is de keuze uiteindelijk gevallen op ’s Heeren Loo. Deze organisatie beschikt over een ruime ervaring met de behandeling van cliënten met NAH en is ook in de regio Noordoost aanwezig met complexe gehandicaptenzorg. Het beschikt over een gerenommeerd expertisecentrum met ruim 950 behandelaren en biedt aan zijn regio’s een goede ondersteuning op het gebied van vastgoed, HR, kwaliteit en veiligheid. 

Voor ’s Heeren Loo zou een overname van De Noorderbrug een uitbreiding betekenen van de dienstverlening in het noordoosten van het land. Op dit moment kent de organisatie al vestigingen in Bedum, Leeuwarden en Geeuwenbrug. Naast de zorg voor bijna 10.000 cliënten met een (lichte) verstandelijke beperking biedt ’s Heeren Loo op dit moment ook zorg aan ruim 600 mensen met niet aangeboren hersenletsel. Met die kennis en expertise in combinatie met de ervaring van De Noorderbrug op dit vlak wil ’s Heeren Loo de kwaliteit van zorg op het gebied van NAH landelijk een flinke impuls geven en daarnaast de regio Noordoost een steviger basis geven. Bovendien wil de organisatie met behoud van medewerkers en locaties in de regio een eigen kleur geven aan de dienstverlening voor kwetsbare cliënten. 

De verkenning vindt de komende maanden vooral achter de schermen plaats. Naar verwachting valt rond december een definitief besluit over de overname. Bij een positieve uitkomst wordt een intentieverklaring ondertekend en wordt een integratieplan opgesteld. Ook dient nog toetsing plaats te vinden door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Ook moeten dan de gebruikelijke interne besluitvormings- en medezeggenschapstrajecten worden doorlopen.

Gerelateerde items

Terug naar boven