Irma Jansen, coach regionale cliëntenraad: “De stem van de regionale cliëntenraad wordt echt gehoord”

Al ruim 20 jaar combineert Irma Jansen met veel plezier haar werk als coördinator vrijetijdsbesteding op woonzorgpark Noorderhaven in Julianadorp met het zijn van cliëntcoach voor de regionale cliëntenraad van de regio Noordwest-Nederland.

“In mijn rol als coach ben ik primair procesbegeleider in de vergaderingen. Voor cliënten kan vergaderen best spannend zijn. De cliëntenraad komt zo’n twaalf keer per jaar bijeen om te vergaderen. Ik maak ze bewust van hoe een vergadering werkt en welke termen gebruikt worden. Bijvoorbeeld voorzitter, tweede voorzitter, mededeling en agendapunten. We ondersteunen de vergaderingen met pictogrammen en eenvoudige diapresentaties. Het belangrijkste is om de raadsleden sterk te maken in hun rol: als voorzitter en als raadslid. Lid zijn van de cliëntenraad is niet vrijblijvend, je moet er wel echt wat voor doen. Met een mooi woord: raadsleden hebben een inspanningsverplichting. Daarnaast neemt de regionale cliëntenraad onder andere deel aan de landelijke ’s Heeren Loo Leerdag, cursus vergaderen en niet onbelangrijk zorgen dat de raad de achterban bereikt. De achterban zijn alle cliënten van de regio waar je voor werkt.”

“Ik geef ze mee dat ze zich goed moeten voorbereiden op een vergadering. Dus vooraf de agenda doornemen en alvast vragen te bedenken. Vooral dat laatste kan best ingewikkeld zijn. Ik vind het belangrijk dat de raadsleden de vrijheid /veiligheid voelen om alles te vragen wat ze willen. Ook al is het 100 keer dezelfde vraag. Waarbij de leden zich wel moeten afvragen: hoort mijn vraag bij de cliëntmedezeggenschap of is het een persoonlijke vraag. Van mij als coach vraagt dat om veel geduld maar het is mooi om te zien hoe cliënten daardoor groeien in hun rol.”

“In de ruim 20 jaar dat ik bij ’s Heeren Loo werk, heb ik de rol van cliëntmedezeggenschap enorm zien veranderen: van over cliënten naar samen met cliënten. Er wordt veel meer naar cliënten gekeken en geluisterd. Niet alleen op het gebied van advies en instemming maar ook voor andere zaken. In gesprek gaan met elkaar, dat is de enige manier om de wensen van cliënten boven tafel te krijgen. Een mooie ontwikkeling.”

“Dat ik het werk als coach al zo lang doe, is iets waar ik trots op ben. Ik heb veel collega coaches zien komen en gaan. Mijn voordeel is dat ik altijd goed gefaciliteerd ben door de regiodirecteur. En ik heb mijn functiegrenzen goed bewaakt. Het is een uitdagende functie waarin je gauw overvraagd wordt als je niet uitkijkt. De coaches binnen ’s Heeren Loo staan voor elkaar klaar, dat is erg fijn. Ook al doe ik dit werk al zo lang, ik vraag nog steeds dingen aan collega’s. En ik zit in een intervisiegroep samen met coaches van andere zorginstellingen.”

“De voorzitter van de cliëntenraad neemt binnenkort afscheid want zijn termijn zit erop. Dat zal best even wennen voor mij zijn want al die tijd dat ik zijn coach ben zat hij in de raad. We hebben zo lang met elkaar gewerkt en ik heb veel bewondering en waardering voor hem. Hij heeft een goede voorbeeldfunctie voor de rest. Hij kan overstijgend denken en brengt actief onderwerpen in. Ik heb veel van hem gekregen en geleerd.”

“Anderen die overwegen om zich aan te sluiten bij de cliëntenraad kan ik het van harte aanbevelen. Het mooie van raadslid zijn, is dat je informatie ontvangt die je anders niet meekrijgt. Je gaat in gesprek met de regiodirectie. Het is heel leerzaam. En het loont: want je stem wordt echt gehoord!”

Gerelateerde items