Zorgvisie deel 2: de voordelen van schaalgrootte houden een keer op

Schaalgrootte zorgt voor schaalvoordelen, maar dit is geen lineaire lijn omhoog. Schaalgrootte biedt voordelen voor het ontwikkelen van zorgketens, efficiency in ondersteunde diensten, terugbrengen van duur en kosten van behandeltrajecten en een toename van de toegankelijkheid.

De toenemende schaalgrootte leidt echter niet alleen maar tot behalen van meer schaalvoordelen. Er lijkt een omslagpunt te zitten wanneer nog meer groei juist zorgt voor een afname in de schaalvoordelen. Dat stelt Ilja Ezinga, plaatsvervangend directeur en programmamanager Gelderland Midden bij ’s Heeren Loo, op basis van zijn onderzoek naar dilemma’s waar zorgbestuurders en directeuren van grote zorginstellingen mee te maken hebben. Samen met CFO Ernst Klunder heeft hij daarover uitgebreid gesproken met Zorgvisie.

Deel één uit het drieluik op de website van Zorgvisie gaat over het vervullen van een brede maatschappelijk opdracht

In augustus verschijnt het verhaal ook in gedrukte vorm.

Gerelateerde items

Terug naar boven