De voorzitters van de regionale cliëntenraad in Ermelo

Via de regionale cliëntenraad is het voor alle bewoners en hun verwanten en vertegenwoordigers mogelijk om mee te praten over de zorg en dienstverlening van ’s Heeren Loo. De regionale cliëntenraad in Ermelo bestaat uit een cliëntendeelraad en een verwantendeelraad. We maken kennis met de voorzitters van de deelraden, Ingrid Hilbrink en Klaas Dunnig.

Ingrid is 50 jaar en woont nu zo'n 10 jaar in een woning van 's Heeren Loo. Ze is een drukbezette vrouw. Naast haar werk bij de Werkwijzer is ze vrijwilliger voor cliënten. Daarover sprak ze al eerder in een leuke podcast-serie over vrijwilligerswerk. En niet te vergeten: ze is ook al een heel aantal jaren de voorzitter van de cliëntendeelraad in Ermelo.

“Ik ben in aanraking gekomen met de cliëntenraad via de cliëntcoach die toen de raad ondersteunde. Na een kennismakingsgesprek werd ik lid van de cliëntenraad”, vertelt Ingrid. “Ik heb een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en ben erg voor zeggenschap. Ook voor cliënten buiten de raad is het belangrijk om te weten wat 's Heeren Loo wil en doet.” Er worden heel verschillende onderwerpen in de raad besproken. Het vinden van een passende, goede plek voor ouder wordende cliënten vindt ze zelf een belangrijk onderwerp om in de raad te bespreken. Net als de veiligheid op straat en op het park. “Auto's rijden vaak te hard.”

Ingrid is blij met de goede samenwerking binnen de cliëntenraad, waar in totaal 7 cliënten aan deelnemen. “We kunnen het een keer oneens zijn, maar de sfeer is altijd vriendelijk. En de regiodirecteur Rianne van Eijk is een leuke, vriendelijke gesprekspartner voor ons.” Ze kan het dan ook van harte aanraden aan anderen die interesse hebben in de cliëntenraad. “Je moet wel met vertrouwelijke informatie kunnen omgaan. Maar het is heel leuk om te doen.”

Klaas Dunnig, de voorzitter van de verwantendeelraad, beaamt de prettige samenwerking. “Er is een ongedwongen, informele sfeer waarin in alle openheid met elkaar wordt gediscussieerd. Ook het overleg met de regiodirecteur is helder en open en er is ruimte voor onze inbreng.

Ook Klaas is al langere tijd betrokken bij de regionale cliëntenraad. Hij werd lid in 2018 en is sinds begin 2021 voorzitter. “Bij een toevallige ontmoeting op een bijeenkomst - die niets met ’s Heeren Loo te maken had - bleek dat we beiden een kind hadden dat zorg kreeg van ’s Heeren Loo in Ermelo. Mijn gesprekspartner was, en is nog steeds, lid van de regionale cliëntenraad en vroeg me om daar kennis te komen maken. Zo is het begonnen.”

Het jaarplan, de kwaliteit van zorg, het welzijn en veiligheid van cliënten, in de breedste zin van het woord, zijn terugkerende thema’s in de raad. Daarnaast zijn er dit jaar twee speerpunten, geeft Klaas aan: een nauwe samenwerking tussen de cliëntendeelraad en de verwantendeelraad, en de communicatie met de bewoners en verwanten die zij vertegenwoordigen. “We zijn als ouders nauw betrokken bij het wel en wee van onze zoon en we hebben goede contacten met het team. Maar het is ook plezierig om op een breder terrein mee te praten over het beleid van ’s Heeren Loo. Het kost energie, maar het geeft ook energie.”

Geïnteresseerde nieuwe leden voor de cliëntenraad, maar ook aandachtspunten, suggesties, ideeën zijn van harte welkom! U kunt contact opnemen met Jessica Juffer, ambtelijk secretaris van de regionale cliëntenraad, via telefoon: 06 - 10 35 30 02 of per mail: clientenraad.ermelo@sheerenloo.nl.