Derde artikel over onderzoek naar psychische zorg voor mensen met een LVB

We weten dat sommige mensen met een LVB en psychische problemen extra zorg nodig hebben. De huisarts kan hen verwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. Het is belangrijk dat mensen daar de juiste hulp krijgen. In dit deel van haar onderzoek zocht Katrien antwoord op de volgende vragen:

  • Is de LVB bekend bij de GGZ?
  • Met wat voor soort psychische problemen komen mensen met een LVB bij de gespecialiseerde GGZ?
  • Hoe helpt de GGZ deze mensen?
  • Is dit anders is dan bij mensen zonder verstandelijke beperking?

Door verschillende databestanden aan elkaar te koppelen kon Katrien mensen met een LVB identificeren in de gegevens van de gespecialiseerde GGZ.

Resultaten

Katrien ontdekte dat er bij 60% van de mensen met een LVB, niet in het GGZ-dossier stond dat ze een verstandelijke beperking hebben. Uit de resultaten komen verder duidelijke verschillen naar voren tussen mensen met een LVB en mensen zonder een LVB in de GGZ:

  • Mensen met een LVB waren jonger.
  • Mensen met een LVB hadden ander soort psychische diagnose.
  • Mensen met een LVB kregen minder vaak behandeling.
  • Mensen met LVB kwamen vaker in crisis en moesten vaker worden opgenomen in de GGZ.

Toekomst

In de toekomst moeten we onderzoeken waarom deze verschillen er zijn en waarom in de GGZ niet altijd wordt opgeschreven dat iemand een LVB heeft.

Lees meer

Lees meer over het onderzoek Psychische zorg voor mensen met een LVB - informatie GGZ eenvoudige versie(292 KB)