DIAGplatform.nl: onderzoek en kennisplein adaptieve vaardigheden

Het DIAG-platform is online! Op www.diagplatform.nl vind je het DIAG-onderzoek van collega Hinke Drijver én het DIAG-kennisplein. Een mooie mijlpaal en interessant voor gedragswetenschappers, zorgbegeleiders en iedereen die een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

Adaptieve vaardigheden

Adaptieve vaardigheden (voorheen: sociale redzaamheid genoemd) zijn de vaardigheden waarmee iemand zich kan redden in het dagelijks leven. Dit zijn vaardigheden die nodig zijn om keuzes te maken, zelf regie te nemen en mee te kunnen doen. Denk aan (onderdelen) van zelfverzorging, zoals wassen, tandenpoetsen en aankleden. En ook aan (onderdelen van) huishoudelijke taken en aan lezen, schrijven, gebruik maken van het OV, problemen oplossen en communiceren.

DIAGkennisplein

De website is een platform voor communicatie. Je kunt er kennis en ervaring delen over adaptieve vaardigheden. Op het DIAG-kennisplein vind je:

  • uitleg over wat adaptieve vaardigheden zijn
  • informatie over hoe je ze kunt helpen ontwikkelen bij cliënten
  • praktische handvaten over adaptieve vaardigheden
  • ervaringsverhalen over trainen van adaptieve vaardigheden
  • mogelijkheid om je aan te melden voor de nieuwsbrief

DIAG-onderzoek

Met het ‘Diagnostisch Instrument Adaptief Gedrag’ (DIAG) kunnen gedragswetenschappers en zorgbegeleiders de adaptieve vaardigheden van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking meten. Tot nu toe was er geen betrouwbaar instrument beschikbaar. De vragenlijsten die in de 70’er jaren zijn ontwikkeld, zijn achterhaald en niet meer bruikbaar. Neem een kijkje in de vragenlijst.

Aanmelden onderzoek

Het DIAG is ontwikkeld door collega Hinke Drijver, gedragswetenschapper bij ’s Heeren Loo. Hinke heeft in 2019 met het onderzoeksvoorstel voor het DIAG de NPGZ-stimuleringsprijs gewonnen. Ze gaat nu (promotie)onderzoek doen naar de toepasbaarheid van het instrument, door het in de praktijk te testen en waar nodig te verbeteren. Dit doet ze in samenwerking met de hoogleraren Carlo Schuengel (Vrije Universiteit) en Robert Didden (Radboud Universiteit). 

Gedragswetenschappers kunnen zich aanmelden voor het onderzoek via www.diagplatform.nl. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats Viveon.

Meer zelfredzaam = meer kwaliteit van leven

Het DIAG-platform heeft als doel om kennis te delen over adaptieve vaardigheden en bewustwording te creëren: iedereen heeft adaptieve vaardigheden, hoe minimaal dat soms ook mag lijken. Door de ontwikkeling van het DIAG en daarmee het ontwikkelen van adaptieve vaardigheden, leveren we een belangrijke bijdrage aan de zelfredzaamheid van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Dit heeft tot doel om de kwaliteit van leven van de doelgroep aanmerkelijk en blijvend te verbeteren.

Met dank aan

Deze projecten zijn mogelijk gemaakt door giften en steun van:

Contact

Meer weten over het DIAG? Mail naar Hinke Drijver via info@diagplatform.nl.