Duo-presentatie van twee collega’s op jaarlijks LVB-traumacongres

Op 12 januari vond het jaarlijkse LVB-traumacongres plaats. In de plenaire zaal hielden ’s Heeren Loo collega’s Marielle Rouleaux en Anne Versluis - beide GZ-psycholoog en promovenda - een presentatie over psychopathologie en trauma bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Binnen ’s Heeren Loo doen zij allebei onderzoek naar dit thema.

Inhoud congresprogramma

Mariëlle en Anne spraken over de wetenschappelijke ontwikkelingen, met veel aandacht voor praktische voorbeelden vanuit hun klinische ervaring als EMDR-therapeut. Zij spraken in het bijzonder over:

  • Het herkennen van trauma en PTSS bij mensen met een LVB. PTSS komt veel voor bij mensen met een LVB, maar we herkennen het vaak nog niet goed. Een traumascreener kan helpen om de traumaklachten en PTSS beter te herkennen.
  • De diagnostiek van trauma-klachten en PTSS. Met de DITS-LVB kan PTSS worden vastgesteld bij deze groep mensen.
  • De behandeling van traumaklachten van PTSS met Imaginaire exposure, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en Trauma Focues Cognitieve gedragstherapie (TF-CGT).
  • Zogenaamde stressvollegebeurtenissen. Deze gebeurtenissen kunnen volgens de diagnostiek niet leiden tot een PTSS-diagnose, maar lijken wel PTSS-symptomen en andere psychische klachten te kunnen geven. In de klinische praktijk worden PTSS-symptomen als gevolg van stressvolle gebeurtenissen behandeld met bijvoorbeeld EMDR.

De algemene boodschap was: Trauma en PTSS komen veel voor bij mensen met een (L)VB. Diagnostiek is goed mogelijk en ook behandeling is mogelijk.

De reacties uit de zaal waren positief. De congresbezoekers waren blij te horen dat er al zoveel bekend is over trauma en PTSS bij deze doelgroep. En zij waren verrast dat er zoveel onderzoek loopt.

Na de lezing van Mariëlle en Anne, was er nog een plenaire lezing over Trauma Informed Care, en over casuïstiek. In de middag waren er workshops over traumasensitief lesgeven, begeleiden, Intensieve traumabehandeling en over het systeem en netwerk bij mensen met een LVB.

Heb jij ervaring met VB en trauma? Doe dan mee!

Ben jij een zorgprofessional die zorg of begeleiding geeft aan mensen met een verstandelijke beperking die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt, of last hebben van traumaklachten? Doe dan mee aan een onderzoek naar deze doelgroep en vul een vragenlijst in.

Het invullen van de vragenlijst kost 10-20 minuten; dit is afhankelijk van je functie en taken. Deelname is volledig anoniem. Je kunt de vragenlijst hier invullen.

Lees meer over dit nieuwe onderzoek.

Meer informatie

Lees meer over het onderzoek van Mariëlle Rouleaux

Lees meer over het onderzoek van Anne Versluis