Duurzame mijlpaal: ’s Heeren Loo Zeeland brons gecertificeerd door Milieuthermometer Zorg

Trots zijn we op het behalen van het bronzen certificaat van het keurmerk Milieuthermometer Zorg (MTZ) voor ’s Heeren Loo. Een officiële bevestiging dat we voldoen aan de bronzen milieueisen van de MTZ op 16 gebieden, waaronder energie, water, bodem, lucht, afval, voeding, vervoer, vastgoed en groenbeheer.

Daar gingen de nodige activiteiten aan vooraf. Er werden vier MTZ-locaties aangewezen: Rittenburg, Zijpestraat en de Fagotweg in Middelburg en de Kringloop in Serooskerke. Op die locaties is voorlichting gegeven over energie en water besparen, afval scheiden en gezond en duurzaam eten. Ook kregen zij een pakket met ecologische schoonmaakmiddelen. Daarnaast kregen alle locaties afvalbakken voor het scheiden van afval.

Minder energiegebruik

Achter de schermen werden ook maatregelen getroffen. Oude wasmachines werden vervangen door milieuvriendelijker exemplaren. Medewerkers werken meer vanuit huis waar dat mogelijk is. Daarmee is het aantal gedeclareerde kilometers flink teruggedrongen. Het energiegebruik wordt met verspilalarmen en besparende maatregelen beter gemonitord.

Milieubewust bouwen

Andere locaties zijn in voorbereiding van verhuizingen en worden daarna ook actief betrokken. Zo worden er dit jaar nog 2 grote nieuwbouwlocaties opgeleverd in Goes en Vlissingen. Deze locaties zijn net als Rittenburg in Middelburg met duurzame materialen gebouwd en maximaal geïsoleerd. In 2025 volgen locaties in Kapelle en Middelburg. Daarmee krijgen uiteindelijk 345 cliënten een mooie woonplek met eigen sanitair en kunnen oude en slecht geïsoleerde locaties worden afgestoten.

Jaarlijkse controle

Het certificaat is drie jaar geldig. Bij de jaarlijkse controle moet blijken of we als organisatie de laatste verbeterpunten hebben doorgevoerd en we blijvend voldoen aan de gestelde eisen.