Educatieve game Robins Wereld leert kinderen met een verstandelijke beperking om te leren leren

Robins wereld

’s Heeren Loo en software-ontwikkelpartner Mediaheads lanceren de eerste versie van Robins Wereld. Robins Wereld is de eerste Nederlandse educatieve game gericht op het trainen en meten van effectief leergedrag bij kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Met behulp van deze game leren deze kinderen om te leren. Zij worden hierdoor zelfredzamer en ervaren minder frustraties bij het opnemen van leerstof. ’s Heeren Loo weet vanuit haar jarenlange ervaring dat kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking graag willen en kunnen leren. Het is ook voor deze kinderen een manier om de wereld ontdekken. En dat kan nu op een eigentijdse manier, allemaal met Robins Wereld.

Voorwaarden om te leren leren

Opletten, onthouden en organiseren zijn belangrijke voorwaarden om van het bestaande onderwijsaanbod te profiteren. Motivatie en doorzetten als iets niet lukt, zijn emotionele vaardigheden die ook een rol spelen. Robins Wereld traint deze vaardigheden vanuit de visie dat als kinderen beter leren om te leren, ze beter kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Daardoor functioneren zij meer op het niveau van hun mogelijkheden.

Robins Wereld speelt zich af in een driedimensionale spelwereld waar kinderen in de persoon van Robin allerlei opdrachten en taken uitvoeren. De game combineert recente inzichten rondom effectief leergedrag (als voorwaarde voor leren en ontwikkelen) met een dynamische manier van testen en een passend aanbod van trainings-/oefenmogelijkheden. Zo leert een kind met een matige tot ernstige verstandelijke beperking spelenderwijs zich te ontwikkelen. 

Ook het Ministerie van VWS juicht de ontwikkeling van Robins Wereld van harte toe en ziet de game als een sprekend voorbeeld van inclusie. Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal bij het Ministerie van VWS: “Elk mens hoort erbij en verdient het om mee te doen in de maatschappij. Robins Wereld is ontwikkeld voor circa 5.000 kinderen niet naar het reguliere onderwijs kunnen gaan en educatief kunnen gamen. Zij volgen onderwijs op een van de 143 orthopedagogisch kinderdagcentra of in het ZML-onderwijs. Uit onderzoek is bekend dat het spelen van een game ook voor deze kinderen een goede methode is om het leerpotentieel te ontwikkelen. Omdat dat de basis vormt voor blijvend leren. 

(Wetenschappelijk) getest

Robins Wereld is ontwikkeld voor een doelgroep waarover in het leren leren en de gameontwikkeling nauwelijks ervaring of (wetenschappelijke) kennis beschikbaar is. Daarom wordt Robins Wereld ontwikkeld op basis van nieuwe inzichten die zijn opgedaan vanuit de wetenschap en de praktijk en ervaringen en feedback van kinderen, ouders, leerkrachten en begeleiders tijdens het ontwikkelproces. Om tot de eerste versie te komen is de game op meerdere momenten op wetenschappelijke wijze getest* op bruikbaarheid, trainingseffecten en spelplezier. Dit is gedaan in twee testpanelrondes en een eerste pilotonderzoek naar trainingseffecten van het spelen van Robins Wereld onder veertien kinderen op de Herderscheeschool (ZML-onderwijs) in Almelo.

Tevredenheid

Ook leerkrachten geloven in het spel en zijn blij dat er een educatieve game voor deze doelgroep is. Ze willen de game graag in hun lesaanbod gebruiken en zien dat ze de uitkomsten zelf kunnen gebruiken om hun onderwijsaanbod meer af te stemmen op de specifieke leerbehoeften van het kind. 

Vervolgonderzoek en beschikbaarheid

Op basis van de uitkomsten van het eerste pilotonderzoek is de game aangepast, zodat deze nog beter aansluit op de behoeften en mogelijkheden van de doelgroep. Deze versie wordt momenteel op twee kinderdagcentra getest. In januari 2020 wordt Robins Wereld gratis beschikbaar gesteld voor alle orthopedagogisch kinderdagcentra en het ZML-onderwijs. Deze eerste versie wordt nog verder doorontwikkeld en in de loop van 2020 geoptimaliseerd tot een aansprekende, volwaardige, mobiel te spelen game. Daarbij zal naast de games om vaardigheden te trainen ook een eenduidige voor- en nameting worden ingebouwd waarmee vastgesteld kan worden op welke wijze het effectief leergedrag van een kind getraind wordt.

De AFAS foundation maakt Robins Wereld mogelijk

Dankzij een gift van de AFAS foundation was het mogelijk om deze eerste versie van de game te ontwikkelen, te testen, onderzoeken en beschikbaar te stellen voor de hele VG-sector. Wil je meer weten over de AFAS Foundation kijk dan op https://www.afas.foundation/.

Foto's: Robins Wereld gepresenteerd op woensdag 20 november 2019 tijdens een inspiratiemiddag voor medewerkers van orthopedisch kinderdagcentra, het ZML-onderwijs en andere geïnteresseerden over hoe je leerlingen kunt stimuleren om te leren leren.

Gerelateerde items

Terug naar boven