Ernst Klunder in bestuur brancheorganisatie VGN

Onze bestuurder Ernst Klunder is namens 's Heeren Loo toegetreden tot het algemeen bestuur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Ernst (58) is vorige week benoemd voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid daarna voor een tweede termijn van nog eens drie jaar. ‘Als lid van de raad van bestuur van de grootste organisatie in onze sector vind ik het belangrijk een bijdrage te leveren aan de visie van de VGN en belangenbehartiging van en voor mensen met een verstandelijke beperking.’

In het bestuur gaat Ernst zich onder meer bezighouden met informatiebeleid, digitalisering en technologie. Als bestuurslid maakt hij verder deel uit van de bestuursadviescommissie bedrijfsvoering. 's Heeren Loo is goed vertegenwoordigd binnen de VGN. Jan Fidder, eerder jarenlang bestuurslid van de VGN, zit in de bestuursadviescommissie arbeidsverhoudingen, Ageeth Ouwehand in de bestuursadviescommissie kwaliteit en veiligheid.

Betrokkenheid

Ernst: ‘Onze sector is natuurlijk veel meer dan alleen 's Heeren Loo. Maar juist als bestuurder van een landelijk werkende organisatie vind ik het van groot belang dat we onze betrokkenheid tonen en onze bijdrage leveren. Er komen de komende jaren grote vraagstukken op ons af. Denk bijvoorbeeld aan de technische innovaties. Die bieden niet alleen nieuwe mogelijkheden, ze zijn misschien zelfs noodzakelijk gezien de knellende arbeidsmarkt. Ook de bekostiging van de langdurige zorg is een spannend onderwerp. Daar denk ik graag over mee in het belang van onze sector, in het belang van onze cliënten en hun verwanten en in het belang van onze medewerkers.’

Gerelateerde items

Terug naar boven