Geestelijk verzorgers: hoopgevers in vreugde en verdriet

Zingeving is de basis van ons bestaan. We kunnen niet zonder betekenis leven. En als ons leven wordt verstoord door corona, ziekte, eenzaamheid en dood, dan zoeken we houvast. Geestelijk verzorgers spelen een belangrijke rol bij zingevingsvragen van mensen met een verstandelijke beperking binnen en buiten ’s Heeren Loo.

Verhalenboek

Wat is een goed leven? Over deze vraag zijn de geestelijk verzorgers van ’s Heeren Loo dagelijks in gesprek met cliënten, hun naasten en medewerkers. We hebben een verhalenboek gemaakt over hun werk.

Verhalenboek Geestelijke Verzorging

Als je de interviews en verhalen leest, krijg je een beeld van het werk van de geestelijk verzorgers. Het boekje is ingedeeld in zes thema’s:

  • Liefde en vriendschap
  • Pijn en verdriet
  • Rouwen en de dood
  • Keuzes maken
  • Verwachtingen en teleurstellingen
  • Geloof en hoop

Een vrijplaats

Dit zijn thema’s die een grote rol (kunnen) spelen in het leven van cliënten en hun naasten. Zij kunnen hierover praten met de geestelijk verzorgers van ’s Heeren Loo. De geestelijk verzorgers hebben hiermee een unieke rol binnen onze organisatie. Zij zijn een vrijplaats voor cliënten, hun naasten en medewerkers.

Meer weten?

Wil je meer weten over geestelijke verzorging bij ’s Heeren Loo? Neem dan contact met ons op!

Gerelateerde items

Terug naar boven