Gemakkelijk de beste zorgverzekering kiezen

Digitale sticker kiezen zorgverzekering

We maken het kiezen van een zorgverzekering makkelijk en voordelig. Kijk op: www.sheerenloo.nl/zorgverzekering. Deze online vergelijker helpt mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten om de best passende zorgverzekering te kiezen uit het totale aanbod van zorgverzekeringen voor 2019. Ook is dit jaar hebben we met een aantal zorgverzekeraars weer een korting afgesproken op de basisverzekering en aanvullende zorgverzekering.

Korting op basis- en aanvullende zorgverzekering

Een goede zorgverzekering is belangrijk voor iedereen. ’s Heeren Loo wil voor mensen met een verstandelijke beperking goede zorgverzekeringen en onderhandelt daarover met de zorgverzekeraars. Vooral met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid zijn we in gesprek over de overlap tussen de verzekerde zorg op basis van de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet. In 2019 biedt Zorg en Zekerheid dezelfde kortingen als vorig jaar aan op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen voor cliënten van ’s Heeren Loo. Deze kortingen zijn 10% op de basisverzekering en 10% op de aanvullende zorgverzekering (dit is de maximumkorting op de basisverzekering die wettelijk is toegestaan). Vorig jaar had ’s Heeren Loo ook afspraken over collectiviteitskortingen met Menzis, Zilveren Kruis, Univé en VGZ. Die afspraken worden nog in 2019 voortgezet voor diegenen die al deelnamen aan zo’n collectieve verzekering.

Hoe werkt de zorgverzekeringvergelijker?

’s Heeren Loo maakt het gemakkelijker om een zorgverzekering te kiezen. Cliënten vullen hun gegevens in en geven aan welke zorg zij nodig hebben. De vergelijker zoekt door alle zorgverzekeringen, vergelijkt de huidige zorgverzekering met alle andere zorgverzekeringen en laat zien welke zorgverzekering het meest geschikt is. Cliënten en verwanten moeten goed uitzoeken of een aanvullende verzekering nodig is. Dat is per situatie verschillend. Met Zorg en Zekerheid is ook afgesproken dat ze cliënten van ’s Heeren Loo niet op basis van (medisch) risico zullen weigeren. Het is altijd belangrijk goed naar de polisvoorwaarden te kijken en bij vragen hierover contact op te nemen met de verzekeraar.

Meer weten?

Meer weten over een specifieke verzekering of polisvoorwaarden? Neem dan contact op met de betreffende zorgverzekeraar.

Meer weten over de afspraken die ’s Heeren Loo met zorgverzekeraars heeft gemaakt over collectieve zorgverzekeringen voor cliënten? Kijk dan op onze website of neem contact op met onze gratis hulplijn via 0800 – 3 55 55 55.

Vergelijk zorgverzekeringen met elkaar op deze site: www.sheerenloo.nl/zorgverzeker... 

Gerelateerde items

Terug naar boven