Gevolgen lockdown voor ’s Heeren Loo

Het is de afgelopen week duidelijk geworden dat omikron zich ook in Nederland zeer snel verspreidt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland vanaf zondag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat. Het is inmiddels duidelijk dat er geen specifieke maatregelen komen voor de langdurige zorg.

De landelijke maatregelen gelden ook voor ’s Heeren Loo. Op het gebied van dagbesteding en onderwijs zijn er uitzonderingen.

Dagbesteding, logeren en deeltijd wonen

Het beleid rondom dagbesteding blijft zoals het is met extra aandacht voor de basismaatregelen (wassen, afstand, testen, frisse lucht) en het dragen van chirurgische mondkapjes. Medewerkers dragen een chirurgisch mondkapje. Aanvullend dragen ook cliënten een chirurgisch mondkapje, als zij dat kunnen. We zijn extra voorzichtig met groepen cliënten die nog geen boostervaccinatie hebben gehad. De booster is 7 dagen na vaccinatie effectief (RIVM).

Het beleid is als volgt: dagbesteding, logeren en deeltijd wonen gaan zo veel mogelijk door op 1,5 meter. We maken de contactcirkels zo klein mogelijk, zodat de impact van een besmetting gevolgen heeft voor een kleinere groep. Denk aan een beperkte groepsgrootte, vaste groepssamenstelling, vaste clusters of vaste bubbels (wonen in en extern mogen gemengd en cliënten mogen deelnemen aan meerdere vaste groepen). Externe cliënten blijven welkom. We overwegen dagbesteding op de woning voor kwetsbare groepen. Er is regelruimte in de regio. Met betrekking tot vervoer verwachten we nog een aanpassing.

Onderwijs 

Net als tijdens de vorige lockdown blijven de scholen van SHL Onderwijs in ieder geval zo veel als mogelijk open en kunnen dan ook de leerlingen van de groepen opvangen. Dit is toegestaan omdat de scholen die gekoppeld zijn aan een residentiële instelling open mogen zijn. Dit geldt dus voor het Emaus College en Jeugdzorg Plus in Ermelo en De Lasenberg in Soest. Voor Beekdal en het Rietschans College wordt een maatwerk rooster opgesteld per school waarbij leerlingen zo veel als mogelijk en noodzakelijk naar school kunnen komen. Waar nodig onderhouden de locatiedirecteuren contact met de zorg vanuit SHL. Voor de onderwijs zorg arrangementen is sprake van maatwerk in afstemming met de betrokken scholen.

Maatregelen per regio

In het dashboard coronamaatregelen zie je per regio de genomen maatregelen. Hier staat de meest actuele informatie, dus houd deze goed in de gaten. Ga naar de website van de rijksoverheid voor een overzicht van de maatregelen in Nederland.

Gerelateerde items

Terug naar boven