Groot Emaus herkent zich in bevindingen entreetoets JeugdZorgPlus

Groot Emaus herkent zich in bevindingen entreetoets JeugdZorgPlu

Korte lijnen tussen medewerkers en behandelaars en een nauwe samenwerking met docenten van de school waren positieve punten die naar voren kwamen uit de onaangekondigde entreetoets die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in september uitvoerde op de afdeling gesloten jeugdhulp (JeugdZorgPlus) van ’s Heeren Loo, locatie Groot Emaus. Daarnaast was er lof voor de kindgerichte perspectiefplannen.

Naast deze positieve punten is er ook ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld wat betreft de kennis van medewerkers over de jeugdwet op het gebied van de registratie van vrijheidsbeperkende maatregelen. “Jongeren in de JeugdZorgPlus vallen onder de Jeugdwet vertelt Bija Westerveld-Hop, directeur van Groot Emaus. “Van oudsher is Groot Emaus gewend om te werken onder de Wet Bopz en de gehandicaptenzorg. Er zitten wezenlijke verschillen in de wettelijke kaders tussen beide en blijkbaar kent nog niet elke medewerker deze voldoende. Daar gaan we aan werken.

“We doen het goed. Maar het kan beter.”

"Ik ben blij te kunnen concluderen dat we het over het algemeen goed doen, maar het kan beter. Door de entreetoets weten we nu waar verbeterpunten liggen. Gelukkig waren we met de meeste daarvan al bezig,” vervolgt Westerveld-Hop.

JeugdzorgPlus


JeugdZorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening en zonder behandeling een risico voor zichzelf of hun omgeving vormen. Hun behandeling is erop gericht de geslotenheid zo snel mogelijk op te heffen door de jongeren vaardigheden aan te leren en inzichten te geven om regie te voeren over hun eigen leven binnen de eigen motivatie en hun eigen kunnen. In Nederland zijn er twaalf geregistreerde Jeugdhulpaanbieders aanbieders die in een gesloten accommodatie opname en verblijf. Groot Emaus heeft een jarenlange expertise op het gebied van LVB in combinatie met ernstige gedragsproblemen en richt zich binnen de JeugdzorgPlus op deze doelgroep.

Het hele rapport is binnenkort te lezen via de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Gerelateerde items

Terug naar boven