“Het is fijn als iemand meekijkt, want je wilt het beste voor de cliënt”

Je hebt een kleinschalige instelling voor mensen met een beperking en wilt je cliënten zo goed mogelijk beschermen tegen het coronavirus. Dan toets je je aanpak aan de richtlijnen van ’s Heeren Loo. “Bij onze grote broer”, zoals Esther van Noort onze organisatie noemt. Zij is eigenaar van Horses en Co, een zorgboerderij in Heerjansdam waar zo’n 170 cliënten dagbesteding of ambulante begeleiding krijgen.

Aan de hand van de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van het Nederlands Jeugdinstituut maakte Esther samen met de gedragskundigen en een ouder een plan van aanpak. Maatwerk was daarin belangrijk. Esther: “Het dan is fijn, als iemand meekijkt, want je wilt ook nu de beste zorg verlenen met zo min mogelijk risico’s. Daarom heb ik contact gezocht met Jaap Zomer. Hij is adviseur kleinschalige zorginstellingen. Vervolgens hebben we ons beleid en dat van ’s Heeren Loo naast elkaar gelegd. Dat gaf me de zekerheid dat we verder konden met ons plan.”

Goede afweging maken

Dus op naar maatwerk. “Om een goede afweging per cliënt te maken, hebben we alle cliënten en hun verwanten gebeld”, vervolgt Esther. “We vroegen hoe het thuis ging en wat zij van ons nodig hadden.” Met die informatie en het zorgplan overlegde Esther met de gedragskundigen over wat voor ieder de beste oplossing was. Esther: “We begeleiden nu een deel van de cliënten thuis via Skype of Facetime. Voor anderen maakten we een structuurplan, dat zij thuis kunnen volgen. Ook waren er kinderen die echt niet thuis konden blijven. Natuurlijk houden we de richtlijnen van het RIVM aan, zoals handen wassen en 1,5 meter afstand houden. Ook volgen we de adviezen van ’s Heeren Loo op.”

Minder kwetsbare kleinschalige zorg door samenwerken

Jaap Zomer maakte enkele jaren terug een plan om de kwetsbaarheid van kleinschalige zorginstellingen, zoals zorgboerderijen, te verminderen. Jaap: “Het is voor zulke instellingen onmogelijk om alle kennis zelf in huis te hebben. Daar wilde ik iets aan doen. Want daarin zijn deze instellingen kwetsbaar.” De zorgkantoren, inspectie, gemeenten en zorgboeren waren enthousiast over zijn plan. Door zijn bemiddeling hebben zorgboerderijen nu een overeenkomst met ’s Heeren Loo. Zij kunnen met hun zorgvragen terecht bij de poliklinieken van Expertisecentrum Advisium. “Ook nu zie je het belang van deze verbinding, legt Jaap uit. “Want ’s Heeren Loo was al weken bezig met de voorbereidingen van coronamaatregelen. Zij had al een draaiboek en richtlijnen klaarliggen met de inbreng van hun artsen en andere deskundigen. Na de overheidsmaatregelen eerder deze maand, sloeg bij meerdere zorgboerderijen de onzekerheid toe. Dan is het fijn dat ik hen kan verder kan helpen met het duidelijke beleid van ’s Heeren Loo.”

Gerelateerde items

Terug naar boven