Het omgaan met diversiteitproblematiek

Diversiteitsproblematiek. Zorgprofessionals hebben er dagelijks mee te maken. Dit kan voortvloeien uit onder andere een taalbarrière, verschillende normen en waarden of ontoereikende kennis over andermans religieuze opvattingen of cultuur. Wanneer de hulpverlener verkeerd omgaat met deze diversiteitsproblematiek, kan dat tot verstoringen en knelpunten leiden. Het gevolg is een verstoorde driehoeksverhouding. Het is daarom belangrijk om deze problemen tijdig te signaleren. En ermee aan de slag te gaan. Sefik Cakirgöz is maatschappelijk medewerker en gespecialiseerd in diversiteitsproblematiek.

Vader weet niet wat hij de vorige week heeft meegenomen!

“Het niet tijdig signaleren van diversiteitsproblematiek heeft bijvoorbeeld geleid tot het volgende opvallende voorbeeld. Zo heb ik in mijn loopbaan meegemaakt dat een persoonlijk begeleider binnen een multidisciplinair team vol onbegrip naar mij toe kwam. Een vader van één van zijn cliënten had tijdens de terugreis van vakantie een slof sigaretten voor zijn zoon meegenomen. Een week later doet hij net alsof zijn zoon niet rookt. De zoon speelt het spel mee. De persoonlijk begeleider observeerde het en begreep de situatie niet. Ik besprak met hem de culturele verschillen die in deze situatie aan de orde waren. Zo wordt in de Islamitische cultuur vanuit respect niet gerookt waar bijvoorbeeld de vader of opa bij is, ongeacht de leeftijd van een cliënt. De opluchting van de persoonlijk begeleider, die onterecht bepaalde aannames had gemaakt, zal me altijd bijblijven.

Oorzaken diversiteitsproblematiek

Regelmatig bespreek ik met collega’s problemen die zijn ontstaan wegens onvoldoende kennis of begrip over elkaars cultuur, religie en waarden en normen. Bovendien kan een taalbarrière een belangrijk obstakel vormen. Dit betekent overigens niet dat het onbegrip een kwestie van eenrichtingsverkeer is. Minstens zo vaak hebben verwanten moeite om bepaalde uitspraken of handelingen van hulpverleners op een juiste manier te plaatsen. Dit kan leiden tot een instabiele asymmetrische driehoeksverhouding, met alle gevolgen van dien.

De juiste expertise vinden

Door het delen van ervaringen en expertise in diverse culturen, kan ik desgewenst bijstaan om de diversiteitsproblematiek in te dammen. Binnen de organisatie wordt ervaren dat het soms lastig is om de juiste expertise te vinden. Sinds 1997 ben ik als maatschappelijk werker werkzaam bij ’s Heeren Loo Groot Emaus. Wegens taal- en cultuurkennis word ik regelmatig betrokken bij diversiteitsproblematiek in verschillende regio’s. Door tijdig aan te kloppen, kan ik bijstaan bij situaties die gebaat zijn bij specifieke expertise.”

Sefik Cakirgöz
Maatschappelijk werker

Gerelateerde items

Terug naar boven