Hoe verder na 28 april?

Meer dan acht miljoen mensen hebben dinsdag gekeken naar de persconferentie van premier Rutte over hoe verder met de maatregelen in deze tijd van corona. Ook wij zaten voor de buis. Bij ’s Heeren Loo zijn we daarna meteen aan de slag gegaan om te kijken wat wij kunnen aanpassen om het leven voor onze cliënten en verwanten weer wat aangenamer te maken. Als onze cliënten weer wat meer hun vertrouwde leven met de vaak zo nodige structuur kunnen oppakken, geeft dat bovendien de zorgprofessionals verlichting bij hun werkzaamheden.

Voor eventuele aanpassingen kijken we nu in de eerste plaats naar:

  • Opening van basisscholen, speciaal onderwijs (basisschoolleeftijd), vormen van buitenschoolse opvang (t/m basisschoolleeftijd).
  • Sporten (buiten door jongeren tot 12 jaar en tot 18 jaar).
  • Starten werkzaamheden tandartsen en mondhygiënisten.

Het in één klap versoepelen van de beperkende maatregelen kan ook bij ons niet. Wat dat betreft zijn we net als de rest van Nederland. Wij hebben echter ook nog met andere omstandigheden te maken. Omdat er grote verschillen zijn tussen onze cliënten moeten wij heel zorgvuldig afwegen wat voor de verschillende doelgroepen, en soms zelfs op individueel niveau mogelijk is. Of misschien toch niet kan. Daarvoor hebben we de tijd tot 28 april, of 11 mei, zoals de premier ook al aangaf tijdens zijn persconferentie.

We kijken daarnaast ook naar mogelijkheden om, daar waar dat kan, de bezoekregeling (nu: nee, tenzij) te versoepelen. Ook dat is ingewikkeld, vraagt maatwerk en vergt tijd.

Wat los daarvan grote impact heeft: voor heel Nederland ziet een deel van de cijfers er voorzichtig hoopgevend uit. Binnen ’s Heeren Loo weten we nog niet of we de piek aan besmettingen onder cliënten en medewerkers, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, al hebben bereikt. Dit maakt ons extra voorzichtig.

U hoort binnenkort van ons. Maar geduld zal nog zeker nodig zijn.

Jan Fidder, Kees Erends en Ernst Klunder,
Raad van bestuur

Gerelateerde items

Terug naar boven