“Ik ga graag iedere uitdaging aan!”

Bij ’s Heeren Loo kan Tessa zich goed ontwikkelen en vindt zij nog steeds nieuwe uitdagingen. Hierdoor werkt zij al 12,5 jaar met veel plezier in de gehandicaptenzorg. De laatste jaren als persoonlijk begeleider voor bewoners met een matige verstandelijke beperking (MVB). Inmiddels kent ze de organisatie en haar structuur erg goed. En dat komt goed van pas, nu ze ook wat managementtaken mag oppakken.

“Hierdoor krijg ik naast mijn werk als persoonlijk begeleider de kans om te snuffelen in andermans keuken en te ervaren waar ik energie van krijg. Zo ontdekte ik dat mijn kracht ligt in het creëren van verbinding. En dat pas ik dan ook graag toe in mijn dagelijkse werk en bij het oppakken van extra taken.

Opstellen zorgplan

De bewoners waar ik nu mee werk, worden snel overschat. Zij kunnen taalkundig heel sterk overkomen, maar begrijpen vaak zelf niet wat zij zeggen. Daarom is het belangrijk per individuele bewoner goed in kaart te hebben waar de zorgvraag ligt. Dit doen we samen met de cliënt en verwanten en een multidisciplinair team. De afspraken die we maken over de ondersteuning van de cliënt leggen we vervolgens vast in een zorgplan. Ik sta hierbij in verbinding met de gedragswetenschapper. Per kwartaal bespreken wij de voortgang van het zorgplan en bepalen we of de zorgvraag om verder onderzoek vraagt. Bijvoorbeeld als we dementie bij de cliënt vermoeden.

Eigen keuzes maken

Bij ’s Heeren Loo vinden we het belangrijk dat cliënten leren om eigen keuzes te maken, dat ze hun eigen waarden en normen bepalen. Hiervoor begeleiden wij hen in de ontwikkeling van hun persoonlijke identiteit en stellen daarbij de vragen: Wie ben jij? Wat vind jij? Maar ook om assertief te zijn, door ze te leren zeggen: Dit vind ik ervan. Ik wil dit.

We onderzoeken of een cliënt ook echt begrijpt wat hij/zij zegt of doet. En niet een ander nadoet. Vooral op het gebied van drugs, alcohol en seksualiteit. Wanneer twee bewoners bijvoorbeeld verliefd op elkaar zijn, onderzoek ik of hun verwachtingen hierin met elkaar overeenkomen. En of ze voorzorgsmaatregelen hebben getroffen. Belangrijk is om hierover ook de dialoog aan te gaan met de cliënt en verwanten. Dat kan soms best een ingewikkeld gesprek zijn, wanneer de cliënt een andere keuze maakt dan de verwanten graag zouden zien. Maar juist door deze samenwerking creëren we een veilige omgeving waarin de cliënt de ruimte krijgt om die eigen keuzes te maken.

Gezellig met z`n allen op stap

Maar het allerleukste aan mijn werk vind ik de dagjes uit die we graag met de cliënten ondernemen. Dat kan een dagje naar de dierentuin of lasergamen zijn. Voor corona gingen we zelfs met de cliënten een midweek op vakantie. Dat is écht genieten, voor onze cliënten maar ook voor ons! Dit vergt natuurlijk een goede voorbereiding, voldoende begeleiders die meegaan en het moet passen binnen de cliëntbegroting. Maar als je dan ziet dat de cliënt een leuke dag of zelfs meerdere dagen heeft gehad, ga ik ook déze uitdaging graag aan!”

Gerelateerde items

Terug naar boven