''Ik grijp ieder moment aan om de cliënt in zijn kracht te zetten''

Albertine Ravensbergen is voorzitter van de vertegenwoordigerdeelraad van de Centrale Cliëntenraad (CCR). Zij heeft een zoon met een verstandelijke beperking, die bij ’s Heeren Loo woont. Zij vertelt over haar werk in de cliëntenraad.

Albertine Ravensbergen is voorzitter van de vertegenwoordigerdeelraad van de Centrale Cliëntenraad (CCR). Zij heeft een zoon met een verstandelijke beperking, die bij ’s Heeren Loo woont. Zij vertelt over haar werk in de cliëntenraad.

Wat is de functie van een cliëntenraad?

“De CCR behartigt de belangen op het gebied van medezeggenschap van alle cliënten van ’s Heeren Loo. Het gaat daarbij om beleidsmatige besluiten die gelden voor alle of het grootste deel van de cliënten. Ik vind dat belangrijk. Want het geeft cliënten eigen regie als besluiten met hen genomen worden en niet over hen. Het vergroot hun kwaliteit van leven.”

Hoe werken jullie samen met de cliëntendeelraad?

“We zien elkaar zeven keer per jaar in het Dagelijks Bestuur. Daarin zitten de voorzitter en vicevoorzitter van de cliënten- en de vertegenwoordigersdeelraad. Dat werkt beter dan met de voltallige raden bij elkaar zitten. Tijdens dit overleg verdelen we de onderwerpen tussen de deelraden. Dat levert soms discussies op. Daarin hebben de cliënten de belangrijkste stem. In principe gaat alles dat instemmingsplicht heeft langs de cliëntendeelraad. Soms splitsen we een onderwerp op in een deel dat begrijpelijk is voor cliënten en een deel dat om een breder inzicht vraagt. Ook vragen we ’s Heeren Loo om onderwerpen, bijvoorbeeld zorgbeleid, in cliëntvriendelijke informatie te vertalen.”

Hoe kijk je terug op het afgelopen jaren?

“Samenvattend kun je zeggen dat we vooral aan het versterken van de positie van de CCR en de cliënt hebben gewerkt. Zo is het bijvoorbeeld niet meer vanzelfsprekend dat ik als voorzitter van de vertegenwoordigersdeelraad altijd mijn handtekening onder adviezen of besluiten zet. Veel onderwerpen kunnen prima door Michelle (voorzitter cliëntendeelraad) ondertekend worden. Ook worden cliënten betrokken bij wervingsgesprekken voor leden van de Raad van Bestuur."

Wat hebben jullie daarin nog meer gedaan?

“We hebben geïnventariseerd, hoe de ondersteuning door een ambtelijk secretaris en cliëntcoach in de regionale cliëntenraden is georganiseerd. Er bleken grote verschillen tussen de regio’s te zijn. Met de komst van de Medezeggenschapsregeling in 2021 hebben we dat verbeterd."

Hoe ontmoeten jullie elkaar nog meer?

“Op de landelijke medezeggenschapsdag komen alle cliënten en verwanten uit de regionale raden bij elkaar om te praten over de rol van medezeggenschap. En vooral over hoe wij die rol willen invullen. In 2024 gaan we 'Gluren bij de Buren'; de regionale raden gaan dan bij elkaar op bezoek. We kiezen een thema en gaan een week lang op verschillende manieren werken aan zichtbaarheid van de cliënt medezeggenschap.”

Gerelateerde items