Inclusieve Herinneringstuin geopend

Een dierbare missen is niet makkelijk. Zeker niet voor iemand met een verstandelijke beperking, die moeite heeft om gevoelens een plekje te geven. Om die reden heeft woonzorgpark van ’s Heeren Loo in Ermelo – met input van cliënten en verwanten - een inclusieve Herinneringstuin aangelegd. Op woensdag 30 augustus werd de tuin voor mensen met en zonder beperking op feestelijke wijze geopend. Op de foto zien we v.l.n.r. regiodirecteur Ellen Quanten, Birgit, John en wethouder Hamstra bij een prachtig kunstwerk, dat onderdeel uitmaakt van de Herinneringstuin.

De Herinneringstuin is door iedereen te bezoeken en mogelijk gemaakt, dankzij een nalatenschap van een medebewoner van Birgit en John. De vertegenwoordiging van de wethouder bekrachtigt de waarde die de gemeente hecht aan het welzijn van ál haar inwoners en sociale verbondenheid. Herinneringen ophalen en delen schept ten slotte een warme band. Tijdens de opening werd deze gedachte mooi verwoord door Emier, bewoner en parkdichter: “We zijn hier vandaag vol liefde en waardering voor degene die we missen en om naar oude herinneringen te gissen.” En ook door de geestelijk verzorgers van ’s Heeren Loo die een toelichting gaven op de verschillende tuinelementen.

In de groene, bloemrijke tuin staan een waterelement en mozaïeken bankje waar je samen tot rust kunt komen en elkaar tot steun kunt zijn. Ook is er een plek om keramieken vlinders op te hangen, zuilen voor persoonlijke spulletjes en een luister-telefoon die vragen stelt als 'wie mis jij het meest?'. We heten iedereen welkom om eens een kijkje te komen nemen.

’s Heeren Loo is erg dankbaar dat de Herinneringstuin kon worden aangelegd dankzij een schenking. Ook bijzonder is de hulp van verschillende dagbestedingslocaties bij de aanleg. We bedanken hiervoor: Het Groenteam, Living Lab en Atelier De Oude School.