Innoveren is... de zorg verbeteren met een educatieve game

Plaatje uit Serious Game Robins Wereld

Hoe kun je kinderen beter leren leren? Door ze een game te laten spelen. Dat geldt nog sterker voor kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Daarom ontwikkelen we Robins Wereld, een online educatieve game voor kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. De game stimuleert kinderen om te leren leren en maakt leren leuk.

Robins wereld

Marja Eding is gedragswetenschapper bij ’s Heeren Loo Advisium in Ermelo/Oost en Zwolle. Zij nam het initiatief om Robins Wereld te ontwikkelen. Want het blijkt in de praktijk en vanuit de wetenschap dat educatieve games werken. Een educatieve game is een spel dat niet alleen leuk is om te spelen, maar vooral gemaakt is om van te leren. Marja werkt samen met softwarebedrijf Mediaheads uit Heerenveen, zij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van software voor het speciaal onderwijs.

Verbetering van het lesaanbod

Er zijn in Nederland 5.000 kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking, die een vorm van zorg-onderwijs of kinderdagcentrum bezoeken. Zij hebben meer moeite met leren van kennis en vaardigheden dan andere kinderen. Dit komt deels omdat zij onvoldoende beschikken over effectief leergedrag. Hun aandacht, werkgeheugen, innerlijke motivatie en vermogen om hun eigen leergedrag te controleren zijn minder goed ontwikkeld. Het huidige lesaanbod sluit hierop vaak onvoldoende aan. Met de ontwikkeling van Robins Wereld willen we hierin verandering brengen.

Een driedimensionale spelwereld

Robins Wereld speelt zich af in een driedimensionale spelwereld waar kinderen in de persoon van Robin allerlei opdrachten en taken uitvoeren om een schat te vinden. Deze taken zijn gericht op de verschillende aspecten van effectief leergedrag (leren leren). De game ondersteunt het kind door tijdens de trainingsfase gerichte hints te geven. Dat is een essentieel verschil met andere games. Robins Wereld meet hoe het trainen van dit leergedrag bijdraagt aan het leren van meer complexe kennis en vaardigheden. 

Wetenschappelijk getest

In maart 2018 zijn we begonnen met de bouw van een eerste prototype. De afgelopen anderhalf jaar is de game in nauwe samenwerking met kinderen, ouders, leerkrachten en begeleiders op meerdere momenten (op wetenschappelijke wijze) getest op bruikbaarheid en effectiviteit. Op dit moment testen een groep kinderen en hun begeleiders de functionaliteiten en trainbaarheid van de onderdelen van de game. Het prototype van Robins Wereld is gratis beschikbaar vanaf het eerste kwartaal 2020. 20 november 2019 organiseren we een inspiratiemiddag over leren met een verstandelijke beperking.

Tijdens deze middag zijn er verschillende sprekers en een belevingsgerichte markt. Er is ruimte voor ontmoeting en netwerken. En het prototype van Robins Wereld ziet het levenslicht. Medewerkers van orthopedagogische kinderdagcentra en het ZML onderwijs zijn van harte welkom op deze middag. Aanmelden kan hier. 

De AFAS foundation maakt Robins Wereld mogelijk

Dankzij een royale gift van de AFAS Foundation is het nu mogelijk om de game de komende jaren te ontwikkelen, te testen, onderzoeken en beschikbaar te stellen voor de hele VG-sector. Het Nederlandse familiebedrijf AFAS Software stelt dit jaar 3,5 miljoen euro beschikbaar om te schenken aan goede doelen zoals Robins Wereld via de AFAS Foundation. De AFAS Foundation ondersteunt duurzame projecten die aanzienlijke impact maken. Dit doen ze op het gebied van zorg, onderwijs en maatschappij in zowel binnen als buitenland. 

Meer weten of meedoen?

Wil je meer weten over de ontwikkeling van Robins Wereld? Bekijk de website Robins Wereld of neem dan contact op met Marja Eding via 088 - 036 70 30 of marja.eding@sheerenloo.nl.

Gerelateerde items

Terug naar boven