Een terugblik op 2020 in ons jaardocument ‘Samen voor de beste zorg’

Met genoegen presenteren wij u ons jaardocument 2020 ‘Samen voor de beste zorg’. Die titel verwijst naar hoe we hebben samengewerkt in een jaar waarin de coronapandemie een grote stempel op de zorg heeft gedrukt. Door in alle lagen van de organisatie intensief samen te werken is de zorg voor onze cliënten zo goed mogelijk doorgegaan. Daarnaast hebben we de koers met de beloftes goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een duurzaam gezonde organisatie verder vormgegeven. Daar zijn we trots op. Kijk daarom samen met ons terug op dit bijzondere jaar.

Het jaardocument geeft met korte verhalen, foto’s en filmpjes een overzicht van 2020. Verhalen van medewerkers, cliënten en verwanten over hoe zij de coronapandemie ervaren hebben en wat we ervan geleerd hebben. En verhalen over het verder verbeteren van de complexe zorg, wetenschappelijk onderzoek, wonen, dagbesteding, innovatie en duurzaamheid.

Natuurlijk ontbreken de kerncijfers niet. Ook staan er links in naar het Kwaliteitsrapport Gehandicaptenzorg en het Financieel jaardocument.

Coronapandemie

Met veel inzet en betrokkenheid van alle medewerkers hebben we oplossingen gezocht en gevonden voor de gevolgen van de pandemie. Zo ontdekten we andere vormen voor het contact tussen cliënten en verwanten. Ook onderzochten we digitale mogelijkheden en richtten we corona-units in. Dit vergde natuurlijk veel van onze cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers. Van hen werd grote flexibiliteit gevraagd. Zorgen en verdriet werden met elkaar gedeeld.

Voortgang koers en organisatie-ontwikkeling

In 2020 richtten we ons daarnaast op de voortgang van onze koers voor de lange termijn. Daarvoor hebben we rollen en verantwoordelijkheden beschreven. Een belangrijk thema was de vraag hoe we onze zorgprofessionals zo kunnen ondersteunen, zodat zij de best mogelijke zorg kunnen verlenen.

Regio Zeeland en De Noorderbrug

Speciale aandacht ging uit naar regio Zeeland, voorheen Arduin. Medewerkers en teams hebben hard gewerkt om de kwaliteit van zorg in deze regio te verbeteren. En met resultaat: de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd heeft haar vertrouwen uitgesproken. De plannen voor nieuwe huisvesting kregen steeds meer vorm en allerlei organisatorische processen en systemen zijn geïntegreerd.

Ook zijn we gefuseerd met De Noorderbrug, een organisatie gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Samen zetten we ons in voor de beste behandeling van deze mensen.

Duurzaamheid

Voor onze belofte ‘een duurzaam gezonde organisatie’ hebben we in onze Deal Duurzaam Ondernemen afgesproken waar we de komende jaren aan gaan werken. De resultaten van 2020 lees je in dit jaardocument.

Gerelateerde items

Terug naar boven