“Je laten verwonderen door de natuur”

“Echte verwondering roept een gevoel van respect op, dat zich uit in een andere manier van omgaan met mensen en dingen. Het vergoot je betrokkenheid, creëert passie en zorgt ervoor dat je samen wilt ondernemen.” Ecologisch specialist Steven is telkens weer op zoek naar het moment waarop cliënten zich laten verwonderen door de natuur.

“Toen ik 23 jaar geleden begon bij de terreindienst van woonzorgpark Het Westerhonk in Monster, was ik met cliënten alleen maar bezig met buiten alles zo strak mogelijk eruit te laten zien. Geen grassprietje mocht afwijken. Hier wilde ik verandering in brengen en daarom heb ik een herinrichtingsplan geschreven voor het woonzorgpark. Om zo de biodiversiteit te verbeteren, ontmoetingen met buurtbewoners en cliënten te vergroten en ook om collega’s meer bewust te maken van hun mooie groene werkplek. Het toenmalig bestuur heeft dit plan goedgekeurd. Dit is ook opgenomen in het bestemmingsplan en elk jaar wordt hier een groot stuk van uitgevoerd. Samen met de beheerder van het terrein kijk ik naar wat er nodig is voor cliënten: bloemen die lekker ruiken, felgekleurde bloemen, rolstoeltoegankelijkheid, eigenlijk alles voor een aanvulling op een goed leven voor hen.

Samen met cliënten zorgen voor natuur

Ik heb dagbesteding De boswachters opgericht om cliënten te vertellen over de dieren en planten die leven op het park en in de duinen. We moeten ons met z’n allen houden aan de wet natuurbescherming en omdat niemand hier wat over wist heb ik de opleiding wet natuurbescherming gevolgd. Hierdoor ben ik gecertificeerd om ook voor al het groen op het woonzorgpark te zorgen. Moet er worden gemaaid of moeten er bomen worden omgezaagd dan word ik gebeld om goed te controleren of er geen dierennesten zijn of dat bijzondere bomen of planten gevaar lopen. Door rondleidingen te geven en te werken in de natuur, wordt de betrokkenheid van cliënten groter en voelen ze zich verantwoordelijker.

Ik krijg veel hulp van Rik. Hij woont nu acht jaar op het woonzorgpark en werkt op duinboerderij Willemshoeve ook op het zorgpark. Rik helpt mee met werkzaamheden zoals het onderhouden van het duingebied en het verzorgen van de dieren. Zijn lievelingsdier is de geit.

Samen met Rik en een aantal andere cliënten houden we toezicht op ongeveer 80 hectare duingebied en net zoveel geiten en schapen. Dit doen we met een speciale leasebus om cliënten veilig te vervoeren. Met Rik als mijn rechterhand controleren we elke dag of de dieren nog genoeg te eten en drinken hebben.

Tekst gaat verder onder de foto

Creëren van verwondering

Om een nog meer blijvende indruk te maken bij cliënten over de natuur ben ik vorig jaar gestart met het project kingdom of nuts. Ik kwam op dit idee omdat ik op internet iemand in het buitenland poppetjes van eikels zag maken. Ik wist na het zien hiervan meteen dat ik dit ook wilde doen met cliënten. Van walnoten maken we samen poppetjes in een bepaald thema (feestdagen, seizoenen, beroepen). Samen met cliënten bedenk ik een verhaal om na te spelen met de poppetjes. Dit alles wordt gefotografeerd. Je ziet verwondering, verbazing en waardering en daar word ik blij van. Dit is een aanzet om anders naar dieren en planten te kijken en de natuur als waardevol te zien.

Ik ben ooit gaan werken in de gehandicaptenzorg door mijn dochter die een verstandelijke beperking heeft. Ik zie de dingen niet alleen vanuit het perspectief van de medewerker maar ook als vader, een verwant. Dit zorgt ervoor dat ik nog beter kan inleven hoe ik cliënten kan laten verwonderen over én door de natuur.”
Gerelateerde items