Jongeren met een LVB hebben vaker psychische problemen én vaker onvervulde psychische basisbehoeften

Onderzoeker Jolanda Westera deed onderzoek naar jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en ernstige gedragsproblemen, op praktijkscholen en bij een orthopedische behandelcentrum. In de zomer publiceerde zij in Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities. Uit haar onderzoek blijkt dat beide groepen jongeren vaker onvervulde psychologische basisbehoeften én vaker psychische problemen ervaren dan leeftijdsgenoten zonder LVB. Jongeren die verblijven in een behandelcentrum ervaren ook meer problemen en hebben vaker onvervulde basisbehoeften dan de jongeren op praktijkscholen.

Het gaat bijvoorbeeld om angstproblemen, stemmingsproblemen of agressie. Psychologische basisbehoeften zijn bijvoorbeeld verbondenheid met anderen, een gevoel van competentie en van autonomie. In het onderzoek van Jolanda is een relatie gevonden tussen het hebben van psychische problemen en het hebben van onvervulde psychologische basisbehoeften.

Meer onderzoek nodig

De gebruikelijke zorg voor psychische problemen bij jongeren met een LVB werkt vaak niet goed genoeg. Meer aandacht voor onvervulde psychologische basisbehoeften zou kunnen helpen bij het verminderen van psychische problemen. Maar omdat nog niet duidelijk is wat de oorzaak en wat het gevolg is, is er meer onderzoek nodig. Dit onderzoek bevestigt dat jongeren met een LVB veel vaker dan hun leeftijdsgenoten zonder LVB last hebben van psychische problemen (zie ook Dekker et al 2002). En ook dat het belangrijk is om in de behandeling en het onderwijs aan deze jongeren aandacht te geven aan psychische problemen en het vervullen van psychologische basisbehoeften.

Lees de publicatie