De nieuwste kennis brengen en halen tijdens IASSIDD-congres in Glasgow

Kennis brengen en halen in Glasgow

Hoe kunnen we mensen met een verstandelijke beperking het beste helpen met onze behandeling en ondersteuning? Door goed naar de vraag van de cliënt en zijn familie te luisteren. Maar ook door nieuwe kennis te ontwikkelen, te verzamelen én te delen, binnen en buiten onze organisatie. Daarvoor werken we samen met universiteiten en bezoeken we congressen. Deze zomer is dat het congres van IASSIDD. Onze collega’s gingen erheen om kennis te halen, maar ook om kennis uit hun wetenschappelijke onderzoeken te delen. Hieronder lees je meer over hun onderzoeken.

 • Mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) zijn 24 uur per dag afhankelijk van de ondersteuning door anderen. Terwijl hun situatie vaak erg ingewikkeld is door de combinatie van verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Ook kunnen zij niet zelf aangeven wat hen dwars zit. Vanuit haar wens om de ondersteuning aan mensen met EMB te verbeteren presenteerde gedragswetenschapper Suzanne Jansen vandaag een onderzoek van de RUG naar het aantal en de inhoud van de ervaren problemen. Suzanne: “Omdat deze cliënten zo afhankelijk zijn van zorg, heeft iedere verbetering meteen invloed op hun kwaliteit van leven. En er valt nog veel te verbeteren.”

  In het onderzoek benoemden 157 professionals 766 problemen. Deze liggen vooral rond het interpreteren van gedrag, een gebrek aan kennis bij de professional, en het gebrek aan tijd en samenwerking binnen de organisatie. “Meer focus op het verkrijgen van kennis en vaardigheden is één van de suggesties om een deel van de ervaren problemen op te lossen”, aldus Suzanne.

  Meer weten over de behandeling en begeleiding van mensen met EMB? Het Expertisecentrum EMB stelt kennis beschikbaar en organiseert trainingen.

 • “Opvallend veel mensen met een verstandelijke beperking hebben slaapproblemen”, vertelt Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) Almar van Suijdam-Sietsma. “De oorzaken verschillen echter: slechte slaaphygiëne, overprikkeling en lichamelijke klachten. Bij sommige syndromen komen slaapproblemen zelfs vaker dan gemiddeld voor.” Almar geeft samen met drie andere AVG's en een gedragskundige een presentatie over slaapproblemen, diagnostiek en de behandelmogelijkheden. Zij vertelt over de medicamenteuze behandeling. De anderen gaan in op diagnostiek, slaaphygiëne en gedragsmatige interventies. De belangrijkste boodschap? Goede slaaphygiëne is de basis voor goed slapen, de medicamenteuze behandeling is slechts een kleine schakel in het geheel. Almar: “We hopen slaap meer op de kaart te zetten. Wat zou het mooi zijn wanneer uiteindelijk iedereen een goede nachtrust heeft!”

 • Met de nieuwe Wet zorg en dwang moeten VG-organisaties hun werkwijze rond onvrijwillige zorg vernieuwen. “Mijn promotieonderzoek aan de VU Amsterdam past daar mooi in”, vertelt Baukje Schippers. “Tijdens mijn werk als orthopedagoog met mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag vonden we mooie oplossingen rond vrijheid en veiligheid. Ze kwamen tot stand in samenwerking met persoonlijk begeleiders, AVG en de manager zorg.” Die ervaring gebruikte zij met de methode Multidisciplinair Expertise Team (MDET) op 25 woningen. En met succes! Het aantal vrijheidsbeperkingen nam significant af.

  Maar daarmee ben je er niet, want MDET moet ook worden toegepast in andere woningen. En dat gaat niet vanzelf. Orthopedagoog Esther Bisschops onderzoekt hoe dat bij ’s Heeren Loo is gegaan. Wat bleek? Er zijn drie belangrijke activiteiten bij een geslaagde implementatie:

  1. Local consensus process: dit is overleg tussen de experts en het zorgteam, de persoonlijk begeleiders en gedragswetenschapper om tot een goed beeld te komen van de cliënt en zijn vrijheidsbeperkingen. En om overeenstemming te bereiken over een plan van afbouw met regelmatige evaluaties. 
  2. Patient-mediated intervention: hierbij staan de wensen en behoeften van de cliënt centraal. Zij bepalen de volgende stap in de afbouw van vrijheidsbeperkingen en de voortgang van de implementatie. 
  3. Educational outreach: dit bestond uit het delen van kennis over bijvoorbeeld autisme, hechting en de manier van rapporteren in de BOPZ module. En uit adviseren over behandelinterventies in de afbouw van vrijheidsbeperkingen.

  Esther: “Deze kennis is waardevol bij de toekomstige implementatie van MDET bij VG-zorginstellingen, maar ook bij het implementeren van andere methoden rondom onvrijwillige zorg.”

 • Patiënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB), psychische problemen en/of problematische middelengebruik vormen een kwetsbare groep patiënten. Helaas krijgen zij in de praktijk niet altijd tijdig passende zorg. Daardoor kunnen klachten zwaarder en ingewikkelder worden. Langer behandelen is dan vaak nodig. Het is belangrijk dat deze groep patiënten vanaf het begin de juiste behandeling krijgen. Huisartsen kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Echter huisartsen geven aan op dit gebied onvoldoende deskundig te zijn. Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Katrien Pouls onderkent het probleem: “In mijn dagelijkse werk zie ik vaak patiënten op mijn poli met LVB en psychische problemen die niet de juiste zorg ontvangen. Terwijl snel passende zorg bieden, bij voorkeur in de huisartsenpraktijk, voor deze patiëntengroep van groot belang is. Huisartsen missen hiervoor een praktisch hulpmiddel. Daarom doe ik nu een promotieonderzoek in samenwerking met het Radboudumc naar hoe we met zo’n hulpmiddel de medische zorg voor deze groep kwetsbare mensen kunnen verbeteren.”

 • “Richtlijnen zijn belangrijk voor zowel zorg als wetenschap”, vertelt Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) Agnies van Eeghen, tevens voorzitter van de Stuurgroep Richtlijnontwikkeling van de NVAVG. Via wetenschap kunnen we complexe zorg onderbouwen. Die vatten we samen in een richtlijn voor de praktijk.” De eerste richtlijn van het kwartiermakerschap voor multidisciplinaire richtlijnen is net klaar en gaat over probleemgedrag en psychische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking. “In het veld was grote behoefte aan een multidisciplinaire visie”, vervolgt Agnies. “Probleemgedrag komt veel voor en leidt snel tot machteloosheid. Bij zowel de cliënt, zijn familie en hulpverleners.” De richtlijn voegt de visies van alle betrokken disciplines samen. De belangrijkste boodschap? Ga zo vroeg mogelijk met alle betrokkenen in gesprek en zet gezamenlijk multidisciplinair beleid uit, waarin verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgelegd. “We zijn erg blij met het resultaat, en het is mooi om dit ook aan onze internationale collega's laten zien, ter inspiratie.” Over enkele maanden komt de richtlijn beschikbaar op de site www.nvavg.nl en www.kennispleingehandicaptensector.nl.

Over IASSIDD

Vraagstukken rond mensen met een beperking zijn er over de hele wereld. De oplossingen verschillen echter per land. Maar nieuwe kennis over mensen met verstandelijke beperkingen en hun begeleiding of behandeling kan iedereen gebruiken. Daarom organiseert de International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities, kortweg IASSIDD, tweejaarlijks een groot congress. Dit jaar van  6 tot 9 augustus in Glasgow, Schotland. Het thema was Future4all.

Meer weten?

Wil je meer weten over (wetenschappelijk) onderzoek van ’s Heeren Loo? bekijk dan ons WOK-magazine of neem  contact op met Bas Bijl via bas.bijl@sheerenloo.nl.

Gerelateerde items

Terug naar boven