Koningin Máxima op bezoek bij Blijf Groep

Hare Majesteit Koningin Máxima bracht op 8 mei een werkbezoek aan het Oranje Huis van Blijf Groep in Almere. Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat het eerste Blijf-van-mijn-lijfhuis, de voorloper van Blijf Groep, opende en vrouwenopvang bood in Nederland. Tijdens het werkbezoek werd stilgestaan bij de uitdagingen waar cliënten en hulpverleners dagelijks mee te maken krijgen.

“De vrouwen in het Oranje Huis raken door hun trauma vaak geblokkeerd en dit belemmert hen in het maken van keuzes.”, vertelt Annemiek Dings van ’s Heeren Loo. “Door de stress die een trauma met zich meebrengt, hebben zij meer moeite om zich aan te passen aan de eisen van de samenleving en daalt de mate waarin zij sociaal redzaam zijn. Ook is er vaak sprake van meerdere problemen”

De Blijf Groep zag dat de reguliere Ggz hen vaak bij deze multiproblematiek afwijst voor traumabehandeling. Daarom zochten zij de samenwerking met ’s Heeren Loo. Annemiek Dings: “We merken dat we bij ’s Heeren Loo, vanuit de hulpverlening van mensen met een licht verstandelijke beperking, al aardig wat ervaring met multiproblematiek hebben en daar minder snel door afgeschrikt worden. Binnen de samenwerking hebben we acht geoormerkte plekken. Dat betekent dat we jaarlijks aan acht vrouwen een traumabehandeling van ongeveer een half kunnen geven. Dit geeft hen weer meer ruimte om keuzes te kunnen maken en er te zijn voor hun gezin.”

De vrouwen in het Oranje Huis zijn niet alleen vrouw, maar zijn ook vaak moeder en maken deel uit van een (familie)netwerk.
“In het gesprek met Koningin Maxíma hebben we het daar ook juist over gehad. Zij benadrukte het belang om naar de vrouw en de mensen om haar heen als totaal te kijken. Hier in het Oranje Huis kunnen we dat doen doordat er korte lijnen zijn en we op een snelle en adequate manier kunnen handelen. De bijeenkomst van vandaag heeft ook voor verbinding gezorgd tussen de samenwerkingspartners van het Oranje Huis. Samen kunnen we veel betekenen voor deze vrouwen.”