Koningin Máxima opent Emaus College in Ermelo

Emaus College

Vandaag opende koningin Máxima het nieuwe gebouw van het Emaus College in Ermelo. Deze school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) biedt een unieke leeromgeving aan tieners van 12 tot 20 jaar die vanwege hun gedrags- en leerproblemen al heel vroeg op achterstand staan. ’s Heeren Loo Onderwijs vindt dat deze tieners een eerlijke kans verdienen op een eigen plek in de samenleving. De feestelijke opening door koningin Máxima zet daar een dikke streep onder.

Nieuwe benadering in het onderwijs

Het Emaus College staat symbool voor een nieuwe benadering in het onderwijs voor kwetsbare tieners. In plaats van te focussen op beperkingen, richt deze school zich op de talenten en mogelijkheden van elke leerling. De school biedt een veilige haven waar tieners fouten mogen maken. Bijzonder is het principe van ‘omgekeerde inclusie’. In plaats van de leerlingen te isoleren op een school aan de rand van de samenleving, wordt de omgeving juist naar binnen gehaald.

Ingericht om te leren en te ontspannen

De aanpak van het Emaus College gaat verder dan alleen onderwijs. Naast de reguliere lessen wordt er binnen ’s Heeren Loo ook aandacht besteed aan vrijetijdsbesteding en behandeling. Na de opening maakte koningin Máxima een wandeling door de school, die is ingericht om te leren en te ontspannen. Ze liet zich bijpraten over de unieke aanpak en sprak met leerlingen en medewerkers. Haar aanwezigheid en betrokkenheid maakte de dag van de officiële opening tot een groot feest.

Laatste nieuws