Kwaliteitscriteria Gezinshuizen: de puzzel is gelegd

Kwaliteitscriteria Gezinshuizen: de puzzel is gelegd

Steeds meer kinderen die tijdelijk of langdurig niet thuis of bij familie kunnen wonen, vinden een veilige plek in een gezinshuis. Door het groeiende aantal gezinshuizen is er behoefte aan duidelijke kwaliteitscriteria voor deze kleinschalige vorm van jeugdhulp. In opdracht van het Ministerie van VWS hebben experts uit verschillende organisaties die criteria opgesteld: de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Deze zijn op 24 juni gepresenteerd tijdens het symposium De kwaliteit van gezinshuizen. Leden van het expertiseteam Gezinshuizen van ’s Heeren Loo hebben een wezenlijke inhoudelijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze landelijke criteria.

Tijdens het symposium er is een beeldend verslag gemaakt van de weg naar de kwaliteitscriteria. Dat was een hele puzzel.

Vier bouwstenen

Hier vind je de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Het doel van de kwaliteitscriteria is om aan te geven wat de kenmerken zijn van een goed gezinshuis. Hiervoor zijn veldnormen opgesteld aan de hand van vier bouwstenen:

  • Bekwaamheid van de gezinshuisouder
  • Het leefklimaat in gezinshuizen
  • De positie van kinderen en hun ouders
  • De organisatie van de zorg

Samenwerking

De Kwaliteitscriteria Gezinshuizen zijn in samenwerking gemaakt door Gezinshuis.com (voorzitter), Present 24×7, Driestroom, Jeugdzorg Nederland, Keurmerk Gezinshuizen, ’s Heeren Loo, de Hogeschool Leiden en het Nederlands Jeugdinstituut. Vanuit ’s Heeren Loo waren met name leden van het expertiseteam Gezinshuizen betrokken.

Marloes de Ruiter

Marloes de Ruiter
Marloes de Ruiter houdt zich met deze onderwerpen bezig:
  • Incidenten en meldingen Inspecties
  • PRISMA-onderzoek
  • Meldcode HKS
  • Samenhangend melden en verbeteren
  • Ondersteuning medisch- en paramedisch beraad

Gerelateerde items

Terug naar boven