LVB jongeren: hoe vind je balans tussen ondersteunen en loslaten?

LVB jongeren: hoe vind je balans tussen ondersteunen en loslaten?

Hoe weet je als begeleider van een jongere met een lichte verstandelijke beperking (LVB) of je begeleiding goed is of dat je moet bijsturen? En hoe weet je of je deze jongere niet over- of ondervraagt. Met frustratie, stress en probleemgedrag tot gevolg. Om begeleiders daarbij te helpen, heeft Edithe Rot, orthopedagoog bij ’s Heeren Loo, het reflectiemiddel Balans in Beeld ontwikkeld. De komende jaren doet zij onderzoek naar de effectiviteit van deze vragenlijst in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Balans in beeld is gratis te downloaden.

De meeste jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) hebben ondersteuning nodig. Op meerdere terreinen, soms hun hele leven lang. Het stimuleren van hun ontwikkeling en aansluiten bij hun wens tot zelfredzaamheid, biedt hen de kans op een volwaardige plek in de maatschappij. Begeleiders vervullen hierbij een essentiële rol. 

Een uitdagende en motiverende werkrelatie vergroot kansen voor groei en ontwikkeling. Maar hoe kom je er achter - als ouder, leraar of zorgbegeleider - of je het goed doet of moet bijsturen? En op welk moment laat je los? Om begeleiders daarbij te helpen, heeft Edithe Rot het reflectiemiddel Balans in Beeld ontwikkeld. Het is een praktische vragenlijst hulpmiddel waarmee elke begeleider op elk gewenst moment en in elke situatie zijn eigen handelen kan reflecteren. 

Aan de hand van schaalvragen wordt direct duidelijk wat de verbeterpunten zijn. Hiermee kan de begeleider samen met zijn cliënt op zoek gaan naar een nieuwe manier van omgang. Zodat de jongere zich veilig, vertrouwd en gestimuleerd voelt. Het gaat hierbij om bewustwording en het vinden van balans tussen ondersteuning en loslaten. Het voorkomt over- of ondervragen en helpt deze ‘street-wise’ doelgroep te leren verantwoorde keuzes te maken in het leven. Passend bij de wens van iedere jongere om zelfstandig mee te kunnen doen in de maatschappij.

Onderzoek naar effectiviteit

De komende jaren doet Edithe onderzoek naar de effectiviteit van het reflectiemiddel ‘Balans in Beeld’, met medewerking van meerdere zorginstanties. Het uiteindelijke doel is om zorgbegeleiders een ‘evidence based’ tool in handen te geven, waarvan we weten dat het een erkend bewezen effectief hulpmiddel is. Een hulpmiddel dat breed wordt gedragen en ingezet. Onderzoeker Rot wordt bijgestaan door Carlo Schuengel, hoogleraar Orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Bas Bijl, programmamanager Wetenschappelijk Onderzoek en Kennismanagement van ’s Heeren Loo.

Carlo Schuengel: ‘De stijl van een begeleider beïnvloedt het welbevinden en de motivatie van een cliënt. Of een therapie wel of niet slaagt, hangt voor een groot deel af van hun werkrelatie. Balans in Beeld is als een ‘doel zoekend raket’. Hiermee heeft de begeleider op de werkvloer een middel in handen om samen met zijn LVB-jongere de juiste richting te vinden en onderweg bij te sturen’. 

Meer weten? 

Mail Edithe Rot via: edithe.rot@sheerenloo.nl.

Gerelateerde items

Terug naar boven