Mantelzorg nog vaak taboe op de werkvloer in de zorgsector

Meer dan een kwart van de werknemers in de zorg combineert zijn baan met mantelzorg. In de praktijk wordt hier echter weinig over gesproken; een gemiste kans want aandacht voor de combinatie werk en mantelzorg kan ziekteverzuim voorkomen. Dit is één van de uitkomsten van het gesprek van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge met medewerkers en leidinggevenden van zorgorganisatie ’s Heeren Loo, locatie ‘t Westerhonk over de combinatie werk en mantelzorg.

Mantelzorg in de zorgsector

In de zorgsector is ruim 1 op de 4 werknemers mantelzorger, zo blijkt uit onderzoek van stichting Werk&Mantelzorg dat zij maandag 11 november presenteerde tijdens het gesprek met de minister. Deze werknemers hebben naast hun baan in de zorg ook thuis te maken met de zorg voor een naaste. Door diverse ontwikkelingen zal in de komende jaren het aantal mensen dat taken combineert verder toenemen.

“Mantelzorg thuis moet een vanzelfsprekend gespreksonderwerp zijn op de werkvloer”, aldus minister Hugo de Jonge. “Ook is het van belang dat er aandacht voor komt in meer cao’s en dat grote organisaties zoals ‘s Heeren Loo een voortrekkersrol vervullen naar andere organisaties en branches."

Taboe doorbreken

De grootse uitdaging is het doorbreken van onbekendheid en het taboe rond werk en mantelzorg. Zo ervaren veel mantelzorgers drempels om het bespreekbaar te maken met hun leidinggevende; meer nog dan in andere sectoren willen mantelzorgers in de zorg werk en privé gescheiden houden. Het niet bespreken kan een gemiste kans zijn: 95% van de leidinggevenden in de zorg geeft aan graag te willen meedenken over oplossingen. Als mantelzorgers het wel bespreken met hun leidinggevende zegt 81% samen met de leidinggevende tot een goede oplossing te komen.

Bianca Mokkenstorm, re-integratie-adviseur bij ‘s Heeren Loo: “Wij kijken bij (dreigend) ziekteverzuim nu ook of er sprake is van een mantelzorgsituatie, zodat we preventief, maar ook gerichter en effectiever ondersteuning kunnen bieden. Het bespreekbaar maken, het geven van aandacht, begrip en ondersteuning levert een betere balans op tussen werk en privé. Het houdt onze medewerkers met mantelzorgtaken beter inzetbaar.”


In gesprek

De minister ging tijdens het bezoek in gesprek met een aantal medewerkers van ‘s Heeren Loo die ook mantelzorger zijn. Wim is praktijkverpleegkundige en zorgt voor zijn zieke partner: ‘Je verhaal vertellen op het werk stel je uit. Totdat je echt direct weg moet of wil. Er is nu geen traditionele werkgever-werknemer relatie. Mijn leidinggevende vertrouwt erop dat ik gewoon functioneer en dat ik hulp vraag en ruimte krijg als dat echt nodig is. Ons wordt nu ook een gesprek met een mantelzorgcoach aangeboden. Fijn!’ 

Ook Joke, begeleider en zorgt voor haar moeder met dementie, herkent zich in zijn verhaal. 'Dat was eerst lichamelijk zwaar, nu emotioneel. Ik sprak er in het begin niet over op mijn werk. Voor je moeder zorgen doe je gewoon. Nu weet ik dat het praten erover zorgt voor opluchting en begrip. Mijn werk is ook wat afleiding. Zo blijft mijn werk werk en mijn moeder mijn moeder. De bijeenkomsten met mantelzorgers op het werk geven mij herkenning, met een lach en een traan. Met gelijkgestemden onder elkaar, dat helpt.'

Mantelzorg bespreekbaar maken

De aanwezige werkgeversorganisaties hebben met MantelzorgNL en Werk&Mantelzorg afgesproken verder in gesprek te gaan om mantelzorg bespreekbaar te maken op de werkvloer. De stichting Werk en Mantelzorg doet dit via het programma ‘Mantelzorg werkt’ met financiële steun van het ministerie VWS en SZW. Onderdeel van het programma is o.a. per provincie een bijeenkomst te organiseren voor werkgevers over werk en mantelzorg, het trainen van leidinggevenden om mantelzorgvriendelijke werkgever te worden en het door ontwikkelen van het online kennisplatform voor leidinggevende.

Factsheet Zorg en Mantelzorg

Wil je de cijfers van het onderzoek van Werk&Mantelzorg in een kort overzicht zien? Bekijk dan het factsheet Zorg en Mantelzorg.

Gerelateerde items

Terug naar boven