“Medezeggenschap is heel erg belangrijk als het om kwetsbare mensen gaat”

Sinds anderhalf jaar is Marenka Hokke lid van de regionale cliëntenraad van Het Westerhonk in Monster. Haar zoon (14) woont sinds twee jaar op het woonzorgpark bij ’s Heeren Loo. Toen ze de vacature voor lid van de regionale cliëntenraad voorbij zag komen, heeft ze die kans gepakt.

Marenka: “Omdat we wisten dat er lange wachtlijsten waren, schreven we onze zoon op tijd in bij ’s Heeren Loo. Toen we al na een half jaar gebeld werden, kwam dat eigenlijk veel te vroeg voor ons. Maar na lang wikken en wegen en een aantal bezoeken aan de groep, voelde het zo goed dat we de knoop hebben doorgehakt. Toen hij eenmaal verhuisd was, ervaarde ik dat dingen op de groep anders gingen dan we zelf zouden doen. Als ik iets wil zeggen en vinden van wat ik zie als ouder, dan moet ik bij de regionale cliëntenraad vond ik.

Medezeggenschap is heel erg belangrijk als het om kwetsbare mensen gaat. Over het algemeen kunnen ze zelf niet aangeven als iets niet goed gaat. Ik probeer echt de stem te zijn voor degenen die ik ken op de woning en die niet zelf kunnen praten.

De raad bestaat uit vijf leden, een voorzitter en een secretaris. Elke twee maanden hebben we overleg met de regiodirecteur en beleidsmakers. We bespreken dan allerlei onderwerpen. Denk aan voorgenomen besluiten vanuit de organisatie en signalen die wij vanuit verwanten of cliënten krijgen. Daarnaast gaan we in subcomités binnen de raad met verschillende onderwerpen aan de slag. Mijn rol als lid bestaat uit meekijken, meedenken en meebeslissen.

Een voorbeeld van een onderwerp dat we onlangs behandeld hebben is de sluiting van het zwembad op het woonzorgpark. We bespreken dan met de regiodirecteur wat dat betekent voor de cliënten en wat ervoor in de plaats komt. Soms is het ook best frustrerend, omdat je altijd met twee petten op aan tafel zit: je snapt de redenatie vanuit de organisatie voor een besluit maar je hebt ook je eigen gevoel als ouder. Vooral in het begin vond ik het lastig om de pet als moeder af te zetten. Inmiddels kan ik beter het grotere plaatje zien.

Door lid te worden van de regionale cliëntenraad heb ik een ander beeld gekregen. Ik begrijp beter waarom sommige dingen besloten worden. Het is fijn om onderwerpen bespreekbaar te kunnen maken. Andere verwanten wil ik graag meegeven: als er iets is, er is altijd een plek binnen de organisatie waar je aan kunt kloppen. Bij de regionale cliëntenraad, bij de antennepersoon op de groep of de vertrouwenspersoon."

Gerelateerde items