Meer kennis over cliënten met niet-aangeboren hersenletsel dankzij bestaande data

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben andere problemen en behoeften dan mensen met een aangeboren beperking. Daarom is het belangrijk om NAH-specifieke gegevens te registreren. Daarom heeft Fleur Domensino van de Maastricht University onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van informatie over mensen met NAH in de gehandicaptensector. De cliëntendatabank van ’s Heeren Loo speelt hier een belangrijke rol bij. Hierin staat op een hele veilige manier veel informatie opgeslagen over mensen met een beperking. En ook NAH. Door dit onderzoek hebben we de data over NAH beter gestructureerd, zodat we beter onderzoek kunnen doen naar mensen met NAH.

We hebben de samenvatting van het onderzoek online gezet.

Categorieën en getallen

Het bleek namelijk dat informatie over hersenletsel niet altijd makkelijk te vinden is. Daarnaast worden veel gegevens over het functioneren van NAH-cliënten samengevat in tekstvelden in het dossier (in plaats van categorieën en getallen), waardoor deze informatie nog niet optimaal gebruikt kan worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Informatie stroomlijnen

Ook in de dagelijkse zorg blijkt dat deze versnippering van informatie over het dossier zorgt voor het verloren gaan van belangrijke informatie. Zorgverleners hebben behoefte aan makkelijk vindbare en gestructureerde informatie om hun zorg nog beter af te stemmen op de persoon. Om dit te bereiken hebben we aanbevelingen gedaan voor het stroomlijnen van gegevensverzameling bij deze doelgroep. Deze aanbevelingen kunnen worden gebruikt door managers en zorgverleners als hulpmiddel bij het vormgeven van gegevensregistratie in de praktijk.

Meer weten?

Als je alles wilt weten over dit onderzoek, vind je hier het hele onderzoeksrapport. Voor vragen over het onderzoek kun je terecht bij Fleur Domensino via fleur.domensino@maastrichtuniversity.nl.

Voor meer informatie over de cliëntendatabank en onderzoek van ’s Heeren Loo kun je contact opnemen met Bas Bijl via bas.bijl@sheerenloo.nl.

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Maastricht University, academische werkplaats ’s Heeren Loo - Vrije Universiteit Amsterdam en het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg. ZonMw heeft het onderzoek mogelijk gemaakt door de financiering ervan.

Gerelateerd nieuws