Meer onderzoek nodig naar invloed leefomgeving

Onze visie op huisvesting

Op 7 december 2020 was een kennissessie met als onderwerp 'de Fysieke Leefomgeving van mensen met Moeilijk Verstaanbaar Gedrag'. De belangstelling voor dit onderwerp bleek enorm groot. Meer dan 250 zorgprofessionals van zorgorganisaties, zorgkantoren en uit de bouw- en ontwerpsector namen deel aan de kennissessie.

Aanleiding was de afronding van twee onderzoeken (scoping reviews) die zijn uitgevoerd bij ’s Heeren Loo en Ipse de Bruggen. Doel van deze onderzoeken is om in beeld te brengen welke wetenschappelijke- en literatuurkennis er is en welke kennis ontbreekt ten aanzien van de invloed van de fysieke leefomgeving op mensen met een verstandelijke beperking. Inzichten uit het onderzoek dragen bij aan waar ’s Heeren Loo voor staat, een goed leven voor cliënten.

Gebaseerd op praktijk en vooral gericht op de ouderen met dementie

Veel onderzoeken naar de invloed van de fysieke leefomgeving op mensen met een verstandelijke beperking zijn gebaseerd op de praktijk. Vaak ontbreekt een wetenschappelijke onderbouwing. Ze zijn bovendien met name gericht op mensen met een psychogeriatrische aandoening. 

Kennisexperts uit de zorg pleiten dan ook voor meer wetenschappelijk onderzoek, specifiek gericht op de gehandicaptenzorg. De inzichten uit beide onderzoeken bieden aanknopingspunten voor verder onderzoek. Om wetenschappelijk te toetsen wat we uit de praktijk weten en al toepassen.

Tijdens de kennissessie stonden twee onderzoeken centraal: 

  • Het onderzoek Fysieke Leefomgeving onder leiding van Emelieke Huisman van Hogeschool Utrecht bij ’s Heeren Loo. 
  • Het onderzoek Onbeperkt Omgeven van Jacqueline Roos van Ipse de Bruggen, Tanja C. Vollmer, Yvette Dijkstra, Gemma Koppen, Marieke van Schijndel en Hanne Swaab

Enorme impact van omgeving op welbevinden

Roeland Brouns, directeur Vastgoed van ’s Heeren Loo, is blij met de toenemende aandacht voor het onderwerp. “We weten dat omgeving een enorme impact heeft op iedereen en zeker ook op cliënten waar dit direct effecten op gedrag en op het welbevinden heeft. De uitdaging is om al die kennis en ervaringen te delen en op de juiste manier toe te passen.

”Jan van Hoek, voorzitter van de raad van bestuur van Ipse de Bruggen, geeft aan dat de fysieke omgeving van mensen met een verstandelijke beperking op dit moment veel aandacht krijgt in de sector. “Decennialang hebben we heel beheersmatig oplossingen gezocht voor cliënten met ernstig probleemgedrag, met bijvoorbeeld medicatie en met vrijheidsbeperking. Daar is een fundamentele omslag in gekomen; van het kijken naar ernstig probleemgedrag naar het kijken naar moeilijk verstaanbaar gedrag. En dat is voor ons de opdracht geworden om opnieuw te leren kijken en te luisteren naar cliënten.”

Samenwerking

Aan de twee gepresenteerde onderzoeken hebben Hogeschool Utrecht, ’s Heeren Loo, Ipse de Bruggen, Kopvol Architecture & Psychology, Universiteit Leiden, Vilans, Ons Tweede Thuis en de Hartekamp Groep meegewerkt. 

De onderzoeken zijn gefinancierd door ZonMw en uitgevoerd in het kader van het programma Volwaardig leven van het ministerie van VWS. Binnen dit programma werken aanbieders in de gehandicaptensector aan verbeteringen en delen zij hun kennis en ervaringen in de sector.

Meer weten?

  • Benieuwd naar de resultaten van het onderzoek van Hogeschool Utrecht bij 's Heeren Loo? Bekijk het rapport.
  • Bekijk de belangrijkste inzichten uit een kennissessie rond de 2 scoping reviews).

Gerelateerde items

Terug naar boven