Meerzorg bij Reporter Radio

Het radioprogramma ‘ Reporter’ op radio 1 besteedt vanavond aandacht aan meerzorg in de verstandelijke gehandicaptensector. Een ouderpaar dat aan het woord kwam, heeft een zoon met een verstandelijke beperking. Zoon Jerry woont sinds 1999 bij ’s Heeren Loo. ’s Heeren Loo herkent zich niet in het verhaal van de ouders.

Meerzorggelden zoon Jerry

Het verhaal van de ouders van Jerry is bekend bij ‘s Heeren Loo. Deze ouders vinden dat de meerzorggelden voor hun zoon niet ten goede komen aan hun zoon.
Wij herkennen ons hier niet in. De meerzorggelden die wij in 2016 en 2017 hebben ontvangen worden geheel aan Jerry besteed. Wij vragen de meerzorg volgens de regels aan bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en moeten ons bij het Zorgkantoor verantwoorden voor de aanvragen en de heraanvragen die we doen. Wij worden hierin gecontroleerd door het Zorgkantoor.

Misverstanden

Volgens ons is het verhaal van de ouders gebaseerd op twee misverstanden:

  1. De betekenis van meerzorg.
  2. De rol van ouders en de rol van de zorginstelling bij de aanvraag en de verantwoording van meerzorg.

1. Meerzorg

Meerzorg is fantastisch, maar de manier waarop het georganiseerd is, is verwarrend en bureaucratisch. Het is daarom ook niet vreemd dat hierover misverstanden kunnen ontstaan. Meerzorg is een individueel extra budget voor een cliënt waardoor extra formatie kan worden ingezet om de doelen uit de meerzorg te kunnen verwezenlijken. Het gaat niet om een extra begeleider en het gaat ook niet om 1-op-1 begeleiding. Meerzorg is niet bedoeld voor extra vrijetijdsbesteding als fietsen of schommelen. Het is bijvoorbeeld bedoeld om ervoor te zorgen dat de overgangsmomenten van ontbijt in de woning, naar de dagbesteding soepeler en met minder moeilijk verstaanbaar gedrag (agressie, schelden, niet uit bed willen komen) verlopen.

2. Aanvraag en verantwoording

Een aantal ouders, waaronder de ouders van Jerry, wil een (controlerende) rol als het gaat om de aanvraag, besteding en controle van de meerzorggelden. Dit is echter niet nodig omdat deze rol wordt vervuld door het Zorgkantoor.

De ouders vragen niet de meerzorg aan, dat doet de zorginstelling. Dat geldt ook voor heraanvragen. Uiteraard bespreken we het wel met de ouders. Ouders tekenen voor uitwisseling van gegevens door de zorginstelling met het zorgkantoor en het CCE ten behoeve van de meerzorgaanvraag. De ouders tekenen niet de aanvraag. De zorgaanbieder tekent de aanvraag.

Altijd, ook bij een heraanvraag, geeft het CCE advies of er een indicatie voor meerzorg is. Als de zorginstelling inhoudelijk onvoldoende motivatie heeft voor de aanvraag, wordt de meerzorgaanvraag afgewezen door het zorgkantoor. Als de zorginstelling een heraanvraag doet, moet de zorginstelling aan het zorgkantoor en het CCE kunnen laten zien welke inhoudelijke resultaten de zorginstelling heeft behaald. Het Zorgkantoor controleert vervolgens regelmatig of de inzet aan de cliënt ook werkelijk plaatsvindt. Het Zorgkantoor heeft in 2018 ook ‘s Heeren Loo gecontroleerd.


Meer informatie over meerzorg vind je hier.

Minutenregistratie

De enkele ouder die een controlerende rol wil, wenst in detail te zien hoe de zorggelden besteed worden. Behalve dat het Zorgkantoor de zorgverlener al controleert is een minutenregistratie ongewenst. Als de begeleiders elke minuut moeten opschrijven, komen zij niet meer aan het verlenen van zorg toe. Daarom houden wij, maar ook andere zorginstellingen, geen minutenregistratie bij. ’s Heeren Loo vertrouwt op haar deskundige medewerkers. Zij zijn professioneel en betrokken genoeg om de zorg op de juiste manier in te richten, en de goede dingen op de goede momenten te doen voor iedere cliënt. De ene dag heeft Jerry minder extra zorg nodig dan de andere dag. Soms gaat het ochtendritueel van ontbijten en naar de dagbesteding heel snel, soms zijn de medewerkers wel een paar uur achter elkaar met hem bezig.

De relatie met de ouders

De zorg voor je kind uit handen geven aan een zorginstelling is voor ouders een groot verdriet en een ongelooflijk zware beslissing waar heel veel aan vooraf gaat. Daarom kijken we altijd samen met de cliënt en zijn ouders welke zorg nodig is. Voor ons is de relatie en de balans tussen cliënt, ouders en medewerker het fundament waarop we onze zorg bouwen. Dat gaat meestal heel goed, maar soms -ondanks alle inspanningen- vraagt de onderlinge relatie extra aandacht.

De relatie met de ouders staat de laatste jaren onder druk. En dat is zowel voor de ouders als voor onze zorgprofessionals heel vervelend. De ouders zijn zeer kritisch op de zorg die wij leveren, met name op het gebied van meerzorg. Meerdere rechters en klachtencommissies hebben geconstateerd dat er geen sprake is van fraude. De ouders blijven via advocaten, klachtencommissies en de media vechten voor hun zaak.

De impact die dit gebeuren heeft op de begeleiders is enorm. Zij zijn het die elke dag met veel liefde en toewijding zorgen voor deze enorm zware doelgroep. Zij zorgen voor volwassen mensen met het niveau van 1,5-3 jaar die moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. Zij zijn het die te maken krijgen met (verbale) agressie en heel veel onverwachte situaties. Vertrouwen van de ouders in de zorgprofessional is nodig om goede zorg te kunnen bieden. Juist voor deze zware doelgroep waar het vinden van personeel zo ontzettend moeilijk is, is dit vertrouwen onontbeerlijk.

Huidige situatie

De aanvraag voor de meerzorg voor Jerry is volgens de regels gegaan; de ouders hebben getekend voor het uitwisselen van de gegevens, er is een overzicht van de inzet van de meerzorg en het werd besproken tijdens het overleg over het zorgplan. Wij zorgen graag voor Jerry. Omdat de ouders van Jerry de heraanvraag voor meerzorg tegenhouden, krijgt ’s Heeren Loo momenteel geen vergoeding voor de meerzorg van Jerry. Hij krijgt nu echter wel extra zorg die wij zelf financieren omdat wij vinden dat Jerry niet de dupe mag worden van een conflict tussen ouders en zorginstelling. Wij blijven in gesprek met de ouders, en zijn altijd bereid om een en ander nog een keer toe te lichten, juist omdat wij goede zorg aan Jerry willen blijven geven.

De ouders van Jerry hebben ’s Heeren Loo toestemming gegeven om te reageren.

Lees hier de blog van Kees Erends van de Raad van Bestuur.

Gerelateerde items

Terug naar boven