Met de Netwerkgids op zoek naar passende zorg

We zoeken naar passende zorg voor mensen met verstandelijke beperking en gedragsproblematiek

Voor mensen met een verstandelijke beperking én (ernstige) gedragsproblematiek is er onvoldoende passende zorg. Om dat probleem aan te pakken zijn we samen met MEE in gestart met het project Netwerkgids. Hierbij gaan netwerkgidsen (dat zijn gespecialiseerde cliëntondersteuners) deze mensen en hun naasten helpen om de juiste zorg te vinden. Zij gaan daarbij intensief in gesprek met zorgaanbieders en maken gebruik van maatwerkoplossingen en innovatieve methoden. Ook brengen zij de knelpunten in de zorg en in wet- en regelgeving in kaart.

“We vragen al langer aandacht voor deze problematiek en ik ben dan ook heel blij dat we nu de kans krijgen om deze samen met ’s Heeren Loo en Ieder(in) aan te pakken.” Aldus Yvon van Houdt, directeur van MEE NL. Een groeiende groep mensen met een complexe zorgvraag loopt vast in hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning. Het gaat hierbij om mensen met een (lichte) verstandelijke beperking gecombineerd met (ernstige) gedragsproblematiek. 

Knelpunten en oplossingen

Het niet krijgen van passende zorg leidt bij hen tot verergering van de problematiek. Dit heeft grote impact op henzelf, hun naasten en hun sociaal leven en leidt vaak tot schrijnende situaties. Dat willen we voorkomen. En daarom gaan we onderzoeken wat de knelpunten en mogelijke oplossingen zijn. Het project Netwerkgids bestaat uit drie onderdelen:

  1. Cliënten en hun naasten krijgen een professionele onafhankelijke netwerkgids en - indien gewenst - een onafhankelijke ervaringsdeskundige, die hen ondersteunen in hun zoektocht naar passende zorg en ondersteuning en knelpunten voor hen oplost.
  2. Voor knelpunten in zorg- en dienstverlening worden oplossingen in kaart gebracht.
  3. Er wordt een rapportage opgesteld met de knelpunten, de oplossingen en/of verbeter-voorstellen en de beschrijving en effecten van de rol van de netwerkgids en ervaringsdeskundige.

Het project start met vijftig cliënten in vier regio’s van ’s Heeren Loo. Het project loopt van mei 2019 tot en met februari 2021 en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Onderzoeksbureau Partoer voert onafhankelijk onderzoek uit naar de effecten en levert aan het eind van de pilot een rapportage op. In de komende tijd zullen we deze uitkomsten gaan delen.

Volwaardig leven

Het project Netwerkgids is onderdeel van Volwaardig Leven, een programma van het ministerie van VWS om gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend te maken. Vanuit het programma Volwaardig leven steunt en toetst Ieder(in) dit project op de structurele inbreng van het cliëntperspectief. Ieder(in)-directeur Illya Soffer: “Het zorglandschap is ontzettend ingewikkeld geworden voor mensen met een beperking en hun naasten. Het is belangrijk dat zij goed geholpen worden hun weg te vinden. We hopen dat de lessen uit dit project zullen bijdragen aan een toegankelijker zorg en sociaal domein.”

Marloes de Ruiter

Marloes de Ruiter
Marloes de Ruiter houdt zich met deze onderwerpen bezig:
  • Incidenten en meldingen Inspecties
  • PRISMA-onderzoek
  • Meldcode HKS
  • Samenhangend melden en verbeteren
  • Ondersteuning medisch- en paramedisch beraad

Gerelateerde items

Terug naar boven