Met eigen regels en kader toch weg naar cliënt

"Geen fysiek contact meer achter de voordeur, geen directe indruk meer kunnen krijgen van hoe het er toegaat. Altijd onderweg, van cliënt naar cliënt." Manager Sanne snapt dat het dan voor ambulante begeleiders niet meevalt om vanuit huis te moeten werken.

"Er was alleen nog (beeld)bellen en mailen waarmee onze medewerkers moesten proberen hun cliënten overeind te houden. Zo'n 70% van hen heeft psychiatrische problematiek, soms met een verstandelijke beperking. Toch ging het vaak wonderwel goed. Cliënten verbaasden zichzelf soms ook over wat ze konden oppakken. Maar iedereen was heel blij toen fysiek contact weer – zij het mondjesmaat – kon." 

Noodopvang 

"Niet alles ging goed. Door onze fysieke afwezigheid was soms preventieve noodopvang nodig, bij ernstige dreiging van huiselijk geweld of verwaarlozing bijvoorbeeld. En psychische noodopvang als de cliënt zichzelf en/of zijn omgeving in gevaar dreigde te brengen. Het netwerk van de cliënt of de behandelaar schakelde ons dan in. Of we trokken zelf aan de bel. Vaak ging dan de begeleider ernaar toe, zo nodig direct gevolgd door contact met het wijkteam om zaken op te pakken. Zo is die opvang ondanks corona toch geregeld en alleen het noodzakelijke fysieke contact ingezet." 

Ondersteuning 

Voor haar teams waren er eens per week beeldbelsessies als vervanging voor het maandelijks overleg. "Bovendien bleek uit mijn belrondjes langs alle medewerkers dat er veel vragen en zorgen waren. Hoeveel ben je bereikbaar voor je cliënten, hoe zorg je ervoor dat je zicht op hen helder blijft, hoe hou je de balans tussen werk en privé? Veel van de vragen zijn aan bod gekomen in online overleggen die we hebben verzorgd. Andere zijn individueel beantwoord: medewerkers wisten me gelukkig goed te vinden. Lijntjes kort en open houden, daarin heb ik ook veel energie gestoken." Toen duidelijk werd dat het werkplezier ontzettend daalde en het gevoel de kop opstak niet genoeg te kunnen doen voor de cliënten, ondernam Sanne actie. “Het gaf inzicht in en begrip voor elkaar en het hielp de teams energie te houden." 

Kaders 

"Door de versoepelingen konden ook wij weer wat meer. Maar wat wel of niet, en hoe? 's Heeren Loo is met zijn beleid en regels meer gericht op een mensen die bij ons wonen. De ambulante zorg bij mensen thuis had behoefte aan andere regels, kaders en perspectief. Met de input uit de teamoverleggen heb ik die opgesteld. Hoe kunnen we voorzichtig fysiek contact weer opbouwen en het (beeld)bellen ernaast aanhouden. Steeds in overleg met de cliënt en andere betrokkenen. Alles is dus maatwerk, zoals altijd in de ambulante zorg." 

Meer contact, meer zichtbaar 

Er is veel gecommuniceerd met de cliënten, en de mensen om hen heen. Door de begeleiders, maar ook via brieven van Sanne, vanuit 's Heeren Loo. "We legden alle regels en stappen zo goed mogelijk uit en hebben eigenlijk alleen maar begrip ondervonden voor onze aanpak. Al hadden cliënten soms wel een andere wens of verwachting… Er zijn geen klachten geweest." 

Rust 

"Er komt nu meer rust", constateert Sanne. "De mensen zijn eraan gewend, doen het met wat er is en wachten af. Medewerkers zien ook dat het met hun cliënten best goed gaat, krijgen soms zelfs scherper wat echt nodig is." Ze vindt het heel knap hoe zij zich staande houden en de grens tussen werk en privé blijven bewaken. Nazorg is beschikbaar voor de medewerker die dat wil.

Gerelateerde items

Terug naar boven